Zpět

Komplexní vzdělávání pracovníků jako cesta k vyšší kvalitě sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00223

Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí (dále též DD Albrechtice) je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Konkrétně má registrovánu službu "Domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb". DD Albrechtice poskytuje ubytování ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích seniorům s diagnostikovanou Alzheimerovou demencí, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat doma, a to ani s pomocí rodiny a dostupných terénních služeb. Služby jsou poskytovány převážně lidem, kteří žijí nebo mají rodinu na území východních Čech. Kapacita zařízení činí celkem 81 ošetřovatelských lůžek, a to v celoročních pobytech.


 DD Albrechtice se jako jediné zařízení v regionu zaměřuje výhradně na klienty s Alzheimerovou demencí, což s sebou nese vysoké nároky na specifické odborné znalosti zaměstnanců v přímé péči.


  V oblasti zaměření projektu, tj. vzdělávání zaměstnanců v oblasti sociálních služeb, má DD Albrechtice dlouholeté zkušenosti. Další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb je ze strany žadatele dlouhodobě podporováno nejen v návaznosti na požadavky vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., ale rovněž s ohledem na specifické zaměření služeb DD Albrechtice, tj. péče o osoby s Alzheimerovou demencí. Dalšího odborného vzdělávání se pracovníci v přímé péči účastní průběžně, dle aktuální potřeby a finančních možností žadatele/zaměstnanců samotných.


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných organizací žadatele - Domovem důchodců Albrechtice nad Orlicí (DD Albrechtice) a partnerem - Domovem důchodců Dvůr Králové nad Labem (DD DKNL).


Obě tyto organizace (zřízené Královéhradeckým krajem) jsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb, a to služeb pobytových, u kterých je v současné době kladen stále větší důraz na zvyšování efektivity jejich fungování. I v podmínkách snižování veřejných finančních zdrojů je však nezbytné dále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.


Projekt proto řeší jak otázku zvyšování potřebných odborných znalostí pracovníků pečujících o uživatele, tak otázku zefektivnění chodu obou zapojených organizací.


Pro účely dosažení zvýšení kvality poskytovaných služeb proto bude realizováno komplexní odborné vzdělávání zaměstnanců těchto dvou organizací, a to v těchto 2 oblastech:


1) další (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách


=> vztahuje se pouze na pracovníky DD Albrechtice, jelikož tato organizace se specializuje na poskytování služeb výhradně osobám s Alzheimerovou demencí, což s sebou nese zvláštní požadavky na specifické odborné znalosti pečujících osob.


2) odborné vzdělávání vedoucích pracovníků


=> umožní proškolení vedoucích pracovníků obou zapojených organizací v oblastech, které byly identifikovány jako nejvíce potřebné, díky společné účasti pracovníků DD Albrechtice a DD DKNL na jednotlivých kurzech tato aktivita rovněž poskytne prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Příjemce

 • Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
 • IČ: 42886171
 • Sídlo:
  • Ulice: 1. máje
  • Číslo popisné: 104
  • Městská část: Albrechtice nad Orlicí
  • Město: Albrechtice nad Orlicí
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 51722
 • http://www.ddalbrechtice.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018