Zpět

Komplexní vzdělávání rodinných příslušníků duševně nemocných

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00052

 


Systém péče o duševně nemocné v ČR (sociální i zdravotní služby) je zaměřen téměř výhradně na práci s individuálním klientem/pacientem a minimálně pracuje s rodinami duševně nemocných.  Modely péče orientované na rodinný systém dosahují prokazatelně lepších výsledků (například pokles chronických průběhů psychotických onemocnění ve Finsku) a současně jsou i lépe přijímány nemocnými. Rodinní příslušníci člověka, který onemocní vážnou duševní poruchou, jsou ve velmi těžké životní situaci a k jejímu zvládnutí potřebují pomoc a podporu, jejíž důležitou součástí jsou informace (psychoedukace) týkající se problematiky duševního onemocnění, léčby, rehabilitace a zotavení, komunikace s duševně nemocným, právních a sociálních aspektů duševní nemoci. Velice potřebná je také znalost služeb pro duševně nemocné, porozumění způsobům jejich práce, cílům a možnostem.


 


Projekt je zaměřen na vzdělávání rodinných příslušníků a má dvě hlavní části:


 


1. Kurzy pro rodinné příslušníky


 


Kurzy budou realizovány ve třech variantách – cyklus deseti dvouhodinových setkání (20 hodin, kurz je pouze pro rodinné příslušníky), kurz ve formě dvou prodloužených víkendů a pětidenní kurz (kurzů se zúčastní duševně nemocní současně se svými rodinnými příslušníky). Celkem se kurzů v rámci projektu zúčastní 66 osob. Kurzy budou pravidelně opakovány i po ukončení projektu.


 


2. Odborné stáže pro rodinné příslušníky


 


Rodinným příslušníkům duševně nemocných budou zajištěny stáže ve službách poskytovaných předkladatelem projektu (2 dny), dalšími poskytovateli služeb pro duševně nemocné v ČR (2 dny ve vybraných pražských službách) a v zahraničních službách ve Finsku a Holandsku (5 dní). Stážový program bude zajišťován partnerskou organizací Centrum pro rozvoj péče o duševně nemocné a zúčastní se ho 13 osob. Při výběru účastníků stážového programu budou upřednostněni ti, kteří mají zájem uplatnit se ve svépomocných organizacích rodinných příslušníků.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: rodinní příslušníci dlouhodobě duševně nemocných; dlouhodobě duševně nemocní

Příjemce

 • FOKUS MLADÁ BOLESLAV - Sdružení pro péči o duševně nemocné
 • IČ: 48678767
 • Sídlo:
  • Ulice: Jaselská
  • Číslo popisné: 1304
  • Městská část: Mladá Boleslav
  • Město: Mladá Boleslav
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 29301
 • http://www.fokus-mb.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018