Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Komplexním vzděláváním proti hospodářské krizi ve stavebnictví

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01110

Cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti SCASERV a.s. a jejích čtyř partnerů s dílčím cílem posílení konkurenceschopnosti nejen těchto zapojených firem, ale také celého stavebního průmyslu navzdory přetrvávající hospodářské recesi. Předpoklad k naplnění cíle je vytvoření a zavedení komplexního programu vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů s přihlédnutím na horizontální téma rovné příležitosti.Východiskem projektového záměru je nutnost obstát v trendech se špičkově vyškolenými zaměstnanci a snížit dopady hospodářské recese, která se stále projevuje ve stavebním průmyslu především v malých a středních podnicích.Dopad projektu bude v konečném důsledku pozitivní, jak na straně zaměstnanců (rozvoj odborných znalostí a osobní růst, udržení si pracovní pozice, získání univerzálních znalostí široce uplatnitelných na trhu práce), tak na straně zaměstnavatele (udržení konkurenční pozice na českém stavebním trhu, zvýšení prestiže společnosti jako zaměstnavatele, který podporuje rozvoj svých zaměstnanců).Výstupem projektu bude nově vytvořený vzdělávací program pro zaměstnance v oblasti:-managementu a administrativy-ekonomiky-obchodu-dělnických profesíZároveň budou podpořeny nástroje pro vytvoření podmínek pro sladění rodinného a profesního života (zavedení flexi úvazků, vzdělávání v oblasti rovných příležitostí).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou tvoří 152 osob, jedná se o zaměstnance společnosti žadatele Scaserv a.s. (31 osob) a partnerů; Jankostav s.r.o. (67 osob), Votoplast s.r.o. (34 osob) a SPM-Služby, s.r.o. (20 osob). Jsou v ní zastoupeni:; - zaměstnanci do 25 let věku (3); - zaměstnanci nad 50 let věku (40); Do projektu budou zařazeni bez výjimky dle potřeb své kvalifikace.; Tato cílová skupina se vyprofilovala z dotazníkového šetření zájmu zaměstnanců účastnit se kurzů. Komunikace; probíhala formou osobních schůzek s vedením a personalisty zapojených společností. Výsledkem těchto jednání bylo sestavení detailního přehledu školení, na základě něhož byly sestaveny aktivity projektu.; Cílová skupina je rozdělena dle profesního zaměření do 4 podskupin:; 1) Management a administrativa; 2) Ekonomové; 3) Obchodníci; 4) Dělníci; Převážnou cílovou skupinou jsou zaměstnanci dělnických profesí (na pozici montér, skladník, řidič, svářeč,; stavební technik), kteří mají nižší kvalifikací a jsou obtížně uplatnitelní na trhu práce.

Příjemce

 • SCASERV a.s.
 • IČ: 29395895
 • Sídlo:
  • Ulice: Lihovarská
  • Číslo popisné: 663/38
  • Městská část: Kunčičky
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 71800
 • http://www.scaserv.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018