Zpět

Komunitní plánování - bez tréninku nechoď do ringu

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00021

Cílem projektu je zajištění vzdělávání a metodické podpory obcím, které realizují plánování soc. služeb, a to za účelem zvýšení jejich odborných kompetencí v oblasti komunitního plánování tak, aby byly schopny v praxi služby plánovat a tím vytvářet síť dostupných a kvalitních sociálních služeb, které odpovídají potřebám území. Z našich zkušeností vyplývá, že nabídka vzdělávacích služeb v oblasti komunitního plánování stále není dostatečná a je zde značné pole působnosti pro podporu realizátorů plánování soc. služeb, tj. uživatele, poskytovatele a zadavatele. Taktéž o individuální metodickou podporu a konzultace je mezi obcemi stále velký zájem, tyto aktivity však nejsou schopny ze svých rozpočtů financovat.


Metodici proškolí v průběhu projektu cca 144 osob, akreditovaný kurz úspěšně absolvuje min. 115 osob,  dalších asi 120 osob absolvuje neakreditovaný seminář a cca 15 obcím bude poskytnuta metodická podpora v rozsahu min. 200 hodin.


Dle předběžného průzkumu mezi obcemi v Moravskoslezském kraji a také na základě informací Krajského úřadu MS kraje, který rovněž prováděl vlastní průzkum, lze konstatovat, že o tyto aktivity je, a z dlouhodobého hlediska i nadále bude, enormní zájem. Zejména oslovení koordinátoři komunitního plánování v obcích reagovali velmi kladně a potvrdili potřebu vzdělávání a tím tedy i svůj zájem o nabízené projektové aktivity.V příloze dokládáme aktuální zájem obcí MSK o konkrétní vzdělávací a poradenské aktivity (zástupci obcí byli osloveni osobně, telefonicky a elektronicky). Většina obcí uvedla, že do budoucna předpokládá zvyšující se zájem o vzdělávání, který však není možno nyní zcela přesně odhadnout. Mezi informacemi z obcí, které jednoznačně vyjádřily svůj zájem o projektové aktivity, nejsou započteny ty, jenž uvedly, že plánují překládat svůj vlastní projekt. Zároveň však dodaly, že budou-li se svým projektem neúspěšné a náš projekt bude podpořen, využijí naší nabídky.


K podpoře projektu dokládáme také stanovisko KÚ MSK.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám,; Zadavatelé sociálních služeb

Příjemce

 • Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
 • IČ: 25860259
 • Sídlo:
  • Ulice: Závodní
  • Číslo popisné: 815
  • Městská část: Třinec
  • Město: Třinec
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73961
 • http://kapa-ops.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018