Zpět

Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Projekt se zaměřuje na podporu realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice. Cílem je prevence vyloučení prostřednictvím rozvoje dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb pro obyvatele správního obvodu ORP Šlapanice. 


Hlavním výstupem projektu je zpracování v pořadí již 3. komunitního plánu - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Šlapanice a správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 - 2018 a prvního Akčního plánu pro rok 2014 a rok 2015, které budou předloženy ke schválení orgánům města.


Komunitní plán a akční plány budou zpracovány na základě komunitního plánování v souladu s metodikami pro plánování soc. služeb a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v kontextu §94 písm. d). K realizaci tohoto výstupu směřují klíčové aktivity projektu, k nimž patří akreditované vzdělávací aktivity pro osoby zodpovědné za proces plánování, dále workshopy, semináře a kulaté stoly pro účastníky procesu plánování soc. služeb, podpora a rozvoj práce řídící a pracovní skupiny, vyhodnocení plnění a efektivity střednědobého plánu soc. služeb. Významnou aktivitou je zpracování expertních studií zaměřených na výzkum potřeb uživatelů včetně možnosti řešení v komunitním plánu.


Doprovodnými, nicméně významnými aktivitami jsou pak aktivity informační, průběžně seznamující veřejnost s výstupy procesu plánování i s problematikou soc. služeb obecně.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Zadavatelé sociálních služeb.; Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Příjemce

 • Město Šlapanice
 • IČ: 00282651
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 100/7
  • Městská část: Šlapanice u Brna
  • Město: Šlapanice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66451
 • http://www.slapanice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018