Zpět

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00066

Projekt svými aktivitami navazuje na výsledky a rozvíjí činnosti realizované v rámci individuálního projektu Ústeckého kraje Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji. V rámci tohoto projektu bylo provedeno zhodnocení procesů plánování soc. služeb v obcích kraje. Z tohoto hodnocení vzešla pro město Most řada doporučení, na která žadatel reaguje tímto projektem. Hodnocení bylo provedeno (a tudíž doporučení vzešla) dle Kritérií hodnocení plánování sociálních služeb (metodického nástroje MPSV).


Projekt sestává ze systému komplexně provázaných klíčových aktivit, které zajistí odborné vzdělání klíčových osob pro proces komunitního plánování, vyhodnocení efektivity stávajícího komunitního plánu, analýzu aktuálního stavu pro vypracování návazného plánu, vytvoření 3. komunitního plánu soc. služeb a nastavení systému informování a zapojování veřejnosti.


Projekt bude řídit tříčlenný realizační tým v celkovém součtu úvazků 1,0 (projektový manažer 0,3, finanční manažer 0,3 a koordinátor kom. plánování 0,4). Součástí týmu budou také vedoucí koordinačních skupin.


Veškerá zjištění, poznatky a výsledky vytvořené v rámci projektu budou zohledněny a zahrnuty do navazujícího komunitního plánu sociálních služeb pro období 2015 až 2018.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Statutární město Most
 • IČ: 00266094
 • Sídlo:
  • Ulice: Radniční
  • Číslo popisné: 1/2
  • Městská část: Most II
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401
 • http://www.mesto-most.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018