Zpět

Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00036

Předkládaný projekt vychází z Výzvy č. 78 v rámci oblasti podpory 3.1. – Podpora procesů plánování sociálních služeb. Cílem projektu je vytvořit a udržet smysluplnou komplexní fungující organizační strukturu pro plánování sociálních služeb pro spádové území obce s rozšířenou působností.Výstupem projektu bude III. Komunitní plán sociálních služeb města Blansko, zřízení Centra pro podporu komunitního plánování Blansko  a Interaktivní informační systém.Popsaný způsob řešení má za cíl přiměřeně reflektovat možnosti Města Blansko. V předloženém projektu nastavuje partner projektu, společnost ACCENDO, o.p.s. metodickou podporu, se zaměřením na kvalitu a efektivitu v oblasti plánování na úrovní obce s ozšířenou působností města Blansko, které tímto projektem kvalifikovaně a efektivně zajistí na svém území, jak plánovat sociální služby. Proces je řízen manažerem, koordinátorem a vzdělaným kvalifikovaným týmem pracovníků projektu, který bude celý proces komunitního plánování zajišťovat vhodnými metodami v rámci procesů komunitního plánování prostřednictvím Centra pro podporu komunitního plánování Blansko. Pracovníci Centra budou zajišťovat potřebné zdroje pro trvalé udržení procesu plánování z hlediska sociálních služeb a zároveň metodicky povedou procesy k vytvoření dalšího komunitního plánu, který bude za podpory projektu zpracován a předložen ke schválení samosprávě města Blansko.Realizací projektu bude zajištěn systém sběru informací o aktuálních potřebách občanů a poskytovatelů a současně bude projekt reflektovat na pokrok informačních technologií a neustávající informatizaci společnosti.Inovace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“ spočívá ve využívání nového přístupu ke komunikaci mezi poskytovateli sociálních služeb, uživateli, zadavateli, obcemi a veřejností. Důraz je kladen na zapojování všech, kterých se problematika sociálních služeb a strategického plánování dotýká, na partnerství a na dosažení výsledku, který vyjde z vyjednávání a dialogu mezi všemi zúčastněnými.Klíčový inovativní prvek spočívá v partnerství žadatele a partnera (tj. předních expertů na strategické a komunitní plánování), tzn. v předávání zkušeností a metodickém vedení pracovníků města.Zakotvením Centra pro podporu komunitního plánování Blansko získá proces plánování potenciál pro kontinuální rozvoj sociální politiky a plánování sociálních služeb v regionu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2014

Příjemce

 • Město Blansko
 • IČ: 279943
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Svobody
  • Číslo popisné: 32/3
  • Městská část: Blansko
  • Město: Blansko
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 67801

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018