Zpět

Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00048

Projekt se zaměřuje na posílení stability soudržnosti obyvatelstva prostřednictvím podpory komunitní spolupráce, kdy realizací projektu dojde k dokončení nastavení procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb (dále KPSS) v Pardubicích, jejímu ověření realizací a vyhodnocení. Snahou projektu je dovybudování trvale udržitelných struktur, které zabezpečí funkčnost sociálních služeb, a to zejména v oblasti plánování služeb, pravidel pro jejich poskytování, efektivity vynakládání finančních prostředků, definování rolí, odpovědností a kompetencí, tvorby systému sběru dat potřebných k plánování sociálních služeb.


Hlavní náplní projektu bude dokončení a zlepšení již zahájeného procesu KPSS v podobě akčních plánů, jejich vyhodnocení a donastavení celého procesu tak, aby byl co nejefektivnější.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Zadavatelé sociálních služeb

Příjemce

 • Statutární město Pardubice
 • IČ: 00274046
 • Sídlo:
  • Ulice: Pernštýnské náměstí
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53002
 • http://www.pardubice.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018