Zpět

Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00009

V rámci projektu proběhne:


 


 


- Oslovení a zapojení poskytovatelů sociálních služeb do projektu jejich plánování


 


- Oslovení a zapojení uživatelů sociálních služeb do projektu jejich plánování.


 


- Předávání aktuálních informací mezi subjekty zapojenými do projektu vč. partnerů a intenzivní komunikace mezi nimi.


 


- Uskutečnění veřejných setkání ve Zlíně a v obcích, které o zapojení do projektu projevily zájem.


 


- Uspořádání kulatých stolů zástupců SMZ a zapojených obcí s představiteli poskytovatelů sociálních služeb.


 


- Zpracování aktualizovaných katalogů poskytovatelů sociálních služeb.


 


- Uskutečnění studijní cesty zástupců statutárního města Zlín, zástupců obcí správního obvodu, které se zapojily do projektu, vedoucích pracovních skupin a metodika projektu do partnerského města Chorzów.


 


 


 


- Zpracování brožury, která by občanům se zdravotním postižením, seniorům a rodičům s malými dětmi popsala důležité instituce ve Zlíně (a jeho správním obvodu u obcí, které projevily zájem).


 


- Aktualizace „Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně“.- Konference na téma „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“, na kterou budou pozváni zástupci plánujících obcí v regionu a zástupci partnerských měst Trenčín a Chorzów.  


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Zadavatelé sociálních služeb; Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • statutární město Zlín
 • IČ: 00283924
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Míru
  • Číslo popisné: 12
  • Městská část: Zlín
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001
 • http://www.zlin.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018