Zpět

Koncept Smyslové aktivizace podle Lore Wehner

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00372

Posláním projektu je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce a partnerství na základě přenosu inovativních nástrojů a inovativního přístupu v oblasti aktivizace a podpory aktivních seniorů a osob postižených demencí nebo osob se specifickými potřebami. Tímto inovativním konceptem, který byl vytvořen v Rakousku, je Smyslová aktivizace podle Lore Wehner.


Cílem konceptu Smyslové aktivizace podle Lore Wehner je využít lidské smysly jako zdroje člověka a začlenit smyslovou aktivizaci do běžné ošetřovatelské péče nebo plánované aktivizace. Smyslová aktivizace znamená „žít všemi smysly“ a vědomě vnímat a prožívat každou část života. Důstojný, aktivní smysluplný život ve stáří znamená umožnit i nadále řídit navyklé činnosti, rituály a zvyklosti, pociťovat radost ze života, opatrovat smysl života a zůstat aktivní částí společnosti. Důležitou součástí je také celoživotní učení. Stárnoucí člověk může díky aktivizaci poznat a vyzkoušet nové a tak rozšířit svůj životní obzor. Aktivizace má za cíl člověka zaktivizovat, rozpohybovat, motivovat, spoluutvářet svůj život i ve stáří a dále se účastnit na životě společnosti. Smyslová aktivizace je nenásilná, přirozená komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní mezi pečovaným a pečujícím. Vede k pochopení vlastní hodnoty každého člověka.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: - osoby s chronickým duševním onemocněním; Projektové aktivity se zaměřují na podporu a aktivizaci jak aktivních seniorů, tak seniorů trpícími syndromem demence či seniorů se specifickými potřebami. Na základě realizace projektových aktivit dojde k přenosu know-how, principů a především praktických zkušeností s konceptem aktivizace pro staré a demencí postižené osoby, který je zaměřen na stimulaci smyslů, jež při jejich aktivním zapojení umožní člověka zaktivizovat, motivovat a spoluutvářet jeho život i ve stáří. Aktivizace umožní lidem zachovat vlastní kompetence (sebevědomí, sebehodnocení), sociální kompetence (vytváření kontaktu s ostatními lidmi) a věcné kompetence (samostatnost, sebepéče). ; ; - nestátní neziskové organizace; Projektové aktivity se zaměřují na zavedení nového přístupu v péči o staré lidi žijící v pobytových zařízeních sociálních služeb. Pobytová zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) poskytují celodenní podporu a péči aktivním seniorům, seniorům trpícími syndromem demence či seniorům se specifickými potřebami. Tato zařízení dbají na zvyšování kvality péče, na aktivizaci a motivaci seniorů při zachování úcty a důstojnosti uživatelů těchto služeb. Koncept Smyslové aktivizace je moderním aktivním přístupem podporujícím individualitu uživatelů, pomáhá uživatelům „žít všemi smysly“.

Příjemce

 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 • IČ: 60445831
 • Sídlo:
  • Ulice: Kotnovská
  • Číslo popisné: 137/15
  • Městská část: Tábor
  • Město: Tábor
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39001
 • http://www.apsscr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018