Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Konkrétní možnost přiblížení osob s duševním onemocněním v MSK na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00063

 


V rámci projektu chceme napomoct změně přístupu k zaměstnávání osob s duševním onemocnění a to tím, že budeme realizovat 2 setkání u kulatých stolů pro 15 zástupců NNO pracujících s lidmi s duševním onemocněním, zástupců zaměstnavatelů těchto osob a orgánů státní správy, kteří mohou zaměstnávání těchto osob podpořit. Na prvních kulatých stolech se chceme věnovat popisu osob s duševním onemocněním, jejich chování a projevům vzhledem práci, a konkrétním zkušenostem s jejich zaměstnáváním. Na druhých kulatých stolech pak prezentaci krátkého filmu vzniklého v rámci projektu s kazuistikou zaměstnané osoby s duševním onemocněním, a databázi zaměstnatelných osob s duševním onemocněním, včetně jejich charakteristik ve vztahu ke konkrétnímu pracovnímu místu, která vznikne rovněž v rámci projektu, a bude uveřejněna v Bulletinu, jež obdrží všichni zúčastnění na setkání u kulatých stolů (samozřejmě v rámci ochrany osobních údajů). V rámci vzdělávání zaměstnanců žadatele proškolíme celkem 23 zaměstnanců přímé péče v 8 tématech dle Analýzy vzdělávacích potřev, dále 4 vedoucí pracovníky včetně sociálního pracovníka ve dvou tématech. Celkem bude proškoleno 114 frekventantů kurzů, z toho v zařízení proběhne 20 jednotlivých kurzů na 6 témat, a na 4 témata bude vysláno celkem 14 pracovníků. Vzdělávání stávajících pracovníků přímé péče (21) bude doplněno pracovními stážemi v sociálních službách stejného charakteru se stejnou cílovou skupinou. Získané znalosti a dovednosti budou vyhodnocovány a aplikovány do práce s osobami s duševním onemocněním s cílem jejich posunu k trhu práce.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu jsou:; 1. Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci cílovým skupinám.; 2. Kraje, obce.; 3. Zaměstnavatelé; 4. Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.;

Příjemce

 • Domov Jistoty, p.o.
 • IČ: 00847372
 • Sídlo:
  • Ulice: Šunychelská
  • Číslo popisné: 1159
  • Městská část: Nový Bohumín
  • Město: Bohumín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73581
 • http://www.domovjistoty.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018