Zpět

Konsolidace agend a činností mezi organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi v působnosti ministerstva a Ministerstvem průmyslu a obchodu

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00047

Účelem projektu je zefektivnit systém řízení interních procesů a agend v rámci MPO a rezortních organizací konsolidací agend a činností s případným sloučením a návrh na zavedení jednotného systému řízení a controllingu MPO a rezortních organizací za účelem snížení nákladů, administrativy, zefektivnění stávajících procesů a zvýšení jejich kvality.


Projekt se nezabývá konsolidací hlavních procesů, tj. výkonu státní správy.V rámci projektu bude provedena analýza řídících a podpůrných procesů/agend zajišťovaných MPO a rezotními organizacemi, navržena opatření vedoucí ke konsolidaci procesů/agend, připraveny teze strategie realizace konsolidace MPO a zajištění implementace. Navržená konsolidace bude zahrnovat návrh implementace SW jednotného systému řízení a controllingu MPO a rezortních organizací.


V rámci projektu budou probíhat vzdělávací aktivity k získávání nových znalostí a dovedností nutných ke zlepšování organizace. Součástí projektu budou poradenské služby, výměna zkušeností formou workshopů a spolupráce zástupců cílových skupin. Při porovnávání dosažených výsledků budou využívány metody benchmarkingu, které zabezpečí zvýšení efektivity v rámci procesu zavádění změn a využívání systému zpětné vazby. Realizace projektu přispěje ke zlepšení komunikace mezi MPO a rezortních organizací zejména při nastavování strategických cílů, jejich řízení a kontrole jejich dodržování.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 9. 2014 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho rezortní organizace - organizační složky státu řízené MPO - Puncovní úřad, Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní energetická inspekce (SEI), Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Český úřad prozkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS), Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO); a příspěvkové organizace MPO - CzechInvest, CzechTrade, Správa služeb MPO, Český metrologický institut, Státní výzkumný ústav materiálu; a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • IČ: 47609109
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Františku
  • Číslo popisné: 1039/32
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.mpo.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018