Zpět

Kurzy pro organizace sociálních služeb ve ZK

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00046

Projekt probíhá od 1. 11. 2013 do 30. 6. 2015. V rámci projektu se realizují následující vzdělávací kurzy (cílová skupina sociální pracovník, pracovník v sociálních službách nebo vedoucí pracovník v sociálních službách):- Tvorba plánu rozvoje sociálních služeb v praxi- S 2 Ochrana práv osob- S 6,7 Dokumentace o poskytování sociálních služeb. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby- S 5 Individuální plánování průběhu sociální služby- S 15 Zvyšování kvality sociální služby- Manažerské a organizační dovednosti v procesu plánování rozvoje sociálních služeb- Řešení konfliktů a sporů- Efektivní komunikace aneb jak se domluvit- Práce s emocemi pro pomáhající profese- Pravidla fungování týmové spolupráce, nutnost předávání informací- Prevence syndromu vyhoření – psychohygiena v pomáhajících profesích při využití relaxačních technik- Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních technik- Přiměřené sebeprosazení – hranice v pomáhajících profesích.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám. Jedná se o zaměstnance organizací sociálních služeb ve Zlínském krají - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci. Do vzdělávacích aktivit bude zapojeno nejméně 142 zaměstnanců organizací sociálních služeb a celkem se vzdělávacích aktivit zúčastní 344 účastníků.

Příjemce

 • APROXY s. r. o.
 • IČ: 29195462
 • Sídlo:
  • Ulice: Osvoboditelů
  • Číslo popisné: 91
  • Městská část: Zlín
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001
 • http://www.aproxy.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018