Zpět

Kvalifikací k aktivní politice zaměstnanosti úklidových pracovníků ve Středočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/63.00095

Projekt je zaměřen na vyhledání účastníků a individuální personální poradenství s nimi, jejich rekvalifikaci zakončenou zkouškami dílčí kvalifikace a následné umístění absolventů k zaměstnavatelům.Projekt "Úklidový pracovník"je koncipován tak, že po vyhledání účastníka kurzu s ním bude pracováno formou individuálního poradenství tak, aby každý uchazeč, s ohledem na jeho sociální potřeby a zázemí, získal po zhodnocení jeho fyzických i psychických schopností vhodnou pracovní pozici u vhodného zaměstnavatele. Zaměstnavatele budeme vyhledávat z řad firem sdružených v oborové asociaci i mimo ni. Poté bude účastníkovi projektu poskytnuta vhodná rekvalifikace formou teoretické přípravy v délce 40 hodin, jejíž součástí je i obnovení pracovních návyků a motivace účastníků k dlouhodobému zaměstnání s vidinou kariérního postupu. V rámci kurzu pak účastník projde 80 hodinami praktické výuky. Následně bude zajištěna odborná praxe u budoucích zaměstnavatelů v délce 40 hodin, kde bude účastník projektu pod vedením instruktora praktického výcviku a zároveň s ním bude již pracovat vedoucí dané zakázky z úklidové firmy. Tato aktivita by měla pomoci otupit první možné střety u budoucího zaměstnavatele a zároveň pomoci se snáze začlenit do pracovního kolektivu. V rámci projektu jsou pak absolventi umístěni k budoucím zaměstnavatelům, kterým jsou poskytovány mzdové příspěvky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2011 - 28. 2. 2013
 • Cílová skupina: Cílové skupiny jsou skupiny osob, ze kterých je možno ve spolupráci s Úřady práce ve Středočeském kraji vybírat uchazeče do projektu. Do projektu mohou být vybrány pouze osoby vedené v evidenci Úřadu práce jako:; ; Uchazeči/ky o zaměstnání (§ 24 až 32 zákona 435/2004 Sb.) – fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.; ; Zájemci/kyně o zaměstnání (§ 22 a 23 zákona 435/2004 Sb.) – fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území České republiky; ; Do projektu je možno zařadit i osoby, kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce (§ 33 zákona č. 435/2004 Sb.):; ; •fyzické osoby se zdravotním postižením; •fyzické osoby do 20 let věku, resp. do 25 let věku; •fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku; •fyzické osoby starší 50 let věku; •fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců;

Příjemce

 • KAEGO s.r.o.
 • IČ: 28905636
 • Sídlo:
  • Ulice: Golčova
  • Číslo popisné: 32/2a
  • Městská část: Kunratice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14800
 • http://www.kaego.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018