Zpět

Kvalitně v terénní péči

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00032

 


 


 


Projekt Kvalitně v terénní péči podpoří pracovníky služeb sociální péče, kteří mají ztížený přístup ke vzdělání. Jde především o pracovníky terénních služeb sociální péče provozovaných v odlehlých oblastech nebo v menších obcích Moravskoslezského kraje, jejichž poskytovatelé z důvodů omezených rozpočtů a obtížné zastupitelnosti pracovníků v malých pracovních týmech nemohou kvalitní vzdělávání svým zaměstnancům sami zajistit.


Celkem bude v projektu proškoleno minimálně 105 osob, přičemž vzdělávání bude strukturováno do 4 modulů – pro pracovníky v sociálních službách (PSS), sociální pracovníky (SP), střední management (SM) a vyšší management (VM). Z průzkumu prováděného před podáním projektové žádosti vyplynuly přibližné počty zájemců o jednotlivé moduly. Aby mohlo být proškoleno co nejvíce zájemců a zároveň, aby měli možnost se do vzdělávání zapojit i členové menších pracovních týmů, budou moduly PSS a SM realizovány ve dvou bězích.


Mimo realizaci samotných vzdělávacích aktivit projekt přispěje ke zmapování stavu odborné vzdělanosti pracovníků terénních služeb sociální péče u různých poskytovatelů a v různých oblastech kraje. Vedlejším výstupem pak bude zjištění typů a počtu osob, kterým obce a města nejsou schopny zajistit službu odpovídající jejím potřebám. Praktické poznatky a zkušenosti budou shrnuty v „Manuálu dobré praxe v terénních službách sociální péče“.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou pracovníci terénních služeb sociální péče. Vzdělávání bude tematicky zaměřené pro následující skupiny pracovníků: ; - Pracovníci v sociálních službách; - Sociální pracovníci; - Střední management; - Vyšší management

Příjemce

 • Diecézní charita ostravsko-opavská
 • IČ: 66181127
 • Sídlo:
  • Ulice: Kratochvílova
  • Číslo popisné: 931/3
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://dchoo.caritas.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018