Zpět

Kvalitu a profesionalitu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby zvyšujeme profesním rozvojem zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00201

Farní charita Příbram působí v oblasti sociálních služeb a nabízí především terénní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v Příbrami a okolí. Předkládaný projekt usiluje o zvýšení profesionality služeb a adaptability zaměstnanců. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření komplexního systému vzdělávání pro organizaci jako celek. V rámci projektu budou realizovány odborné kurzy akreditované MPSV. Vzdělávací plán odpovídá reálným potřebám cílové skupiny. Při přípravě projektu byly vyhodnoceny individuální požadavky zaměstnanců, které úzce souvisí s praktickým plněním jejich pracovních úkolů.Bylo provedeno šetření zájmu o vzdělávání, jehož výsledky potvrdily přínos jednotlivých klíčových aktivit.


Jako stěžejní byly vyhodnoceny požadavky na proškolení v oblasti komunikace a možnost návštěvy dalších zařízení sociálních služeb. Do programu se také výrazným způsobem promítlo zacílení péče na seniory s vážnými onemocněními a klienty ohrožené sociálním vyloučením. V tomto případě vyžaduje poskytování služeb velkou fyzickou i psychickou odolnost, odborná příprava a tréning pracovníků je proto nezbytný.


Projekt přináší nová témata školení:


- Kurz Právo, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách


- Kurz Individuální plánování, hodnocení


- Kurz Bezdomovectví, domácí násilí


- Kurz Paliativní a hospicová péče

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám - cílovou skupinu představuje 23 zaměstnanců organizace.

Příjemce

 • Farní charita Příbram
 • IČ: 47072989
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí T. G. Masaryka
  • Městská část: Příbram
  • Město: Příbram
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 26101
 • http://www.charita-pribram.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018