Zpět

Letečtí a slevárenští specialisté v procesu specifického vzdělávání

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00210

Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání zaměstnanců žadatele. Potřeba vznikla z důvodů inovace výroby a nově vyvinutých výrobků zařazených do výroby. Tím se žadateli otevřely nové obchodní možnosti a trhy. Tech. dokumentace, výroba, zkoušky a následný provoz těchto výrobků u zákazníků musí být zabezpečen procesně pod dohledem EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví v Kolíně nad Rýnem) - bude proškoleno v rámci KA 04. V rámci specifického vzdělávání interně proškolí žadatel své zaměstnance divize letecké a divize přesného lití v oblasti vývoje leteckých turbínových motorů a pomocných energetických jednotek, dále pracovníky ve výrobě a technologii.


Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost firmy formou podpory znalostí a dovedností pracovníků leteckých a slévárenských specialistů. Vyškolit je a tím zvýšit jejich odborné kompetence pro jejich každodenní efektivní práci ve výrobě. Slévárenští specialisté odlévají výrobky také pro leteckou výrobu žadatele. Požadavky na kvalitu jsou obrovské. Letecké motory prochází neustálým vývojem. Zaměstnanci musí na tyto změny rychle reagovat. Vyškolení pracovníci budou lépe a efektivněji realizovat zakázky a efektivněji se podílet na vývoji, konstruování, zkoušení a kontrole výrobků, dále také na výrobě součástí letadel a pomocných energetických jednotek. Zaměstnanci slévárny získají klíčové dovednosti, které zvýší udržitelnost jejich zaměstnání u žadatel. Sníží náklady na výrobu, sníží se počet reklamací a dojde k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti firmy. KA byly sestaveny tak, aby plně pokrývaly potřeby cílové skupiny, které byly analyzovány jak z výsledků ročního hodnocení, tak ve spolupráci s vedením výrobních divizí. KA v rámci projektu mají charakter specific. vzdělávání. KA 04 je obecným vzděláváním v rámci projektu. Projekt bude realizovat žadatel prostřednictvím dodavatelů služeb a interních lektorů.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci/kyně žadatele. Tito se budou na realizaci KA podílet svou účastí. Získané dovednosti budou zaměstnanci/kyně ihned aplikovat v praxi. Od všech proškolených osob bude získána zpětná vazba a další semináře budou přizpůsobovány k jejich potřebám. Výuka bude vedena interaktivně, což předpokládá zapojení cílové skupiny ve všech činnostech. Výuka bude obsahovat praktické ukázky slévárenských postupů, důsledky špatných postupů budou demonstrovány na neshodných kusech. Důraz bude kladen i na kontrolu a správnost pochopení obsahu výuky. Zaměstnanci/kyně budou vedeni k samostatnosti. Po skončení projektu budou mít permanentní podporu v podnikových lektorech. Zaměstnanci/kyně dostanou manuály (školící materiál) jako součást další podpory a powerpointové prezentace na CD, aby se mohli k probírané problematice kdykoliv vrátit.

Příjemce

 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
 • IČ: 00176109
 • Sídlo:
  • Ulice: Vlkovská
  • Číslo popisné: 279
  • Městská část: Velká Bíteš
  • Město: Velká Bíteš
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 59501
 • http://www.pbsvb.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018