Zpět

Logistika 3. tisíciletí

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00529

V rámci projektu bude realizováno 5 klíčových aktivit:


 

ZVYŠOVÁNÍ MANAŽERSKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ- cílem je proškolení 7 témat zaměřených na oblast personalistiky, hodnocení zaměstnanců a strategického plánování. Cílovou skupinou je management společnosti.


 


ZVYŠOVÁNÍ EKONOMICKÝCH A ADMINISTRATIVNÍCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V LOGISTICE


- cílem je proškolení 7 témat zaměřených na zahraniční obchod a náklady společnosti. Cílovou skupinou jsou administrativní pracovníci, jejichž úkolem je dohlížení na dodržování závazných pravidel v logistice a kteří zajišťují chod podniku.JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ


- cílem je proškolení vybraných členů managementu v anglickém a polském jazyce.ZVYŠOVÁNÍ LOGISTICKÝCH A PROVOZNÍCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ


- cílem je proškolení 9 témat zaměřených na oblast logistiky a řízení zásob. Cílovou skupinou jsou asistenti expedice, jejichž úkolem je zajištění běžných provozních činností podniku.


 

ROVNÉ PŘÍLEITOSTI ŽEN A MUŽŮ- cílem je vytvoření etického kodexu, který bude obsahovat problematiku rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti, a jeho vštípení do povědomí zaměstnanců.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je cca 45 zaměstnanců společnosti, kteří představují základní osu firemního logistického procesu. Cílovou skupinu tvoří členi managementu (ředitel, manažer dopravy, manažer expedice, manažer logistických procesů, manažer logistiky, manažer výroby, vedoucí úseku a zástupce ředitele), asistentka dopravy, celní deklarantka a asistenti expedice. Do projektu jsou zařazeny i osoby z ohrožených skupin (do 25 let, nad 50 let).

Příjemce

 • CELogis a.s.
 • IČ: 47975857
 • Sídlo:
  • Ulice: Novoveská
  • Číslo popisné: 95/11
  • Městská část: Mariánské Hory
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70900
 • http://www.celogis.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018