Zpět

Lovosice - strategické řízení

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00124

 


 


Smyslem projektu je zavést soubor nástrojů podporující strategické plánování, strategické řízení a řízení kvality veřejných služeb ve městě Lovosice a respektovat při tom principy zdravého finančního řízení a udržitelného rozvoje. Projekt se bude realizovat 30 měsíců, bez partnerství v lokalitě města Lovosice a jeho zázemí. Cílovými skupinami projektu budou zaměstnanci Městského úřadu města Lovosice a političtí představitelé města Lovosice.


 


Klíčové aktivity projektu se zaměří na analýzu současných rozvojových dokumentů města, aktualizaci SPRM - globálního dlouhodobého rozvojového dokumentu nejen pro město Lovosice, ale i jeho širší zázemí, vytvoření akčních plánů, které propojí strategické plánování na proces rozpočtování, představení a zavedení nástroje pro sledování a řízení SPRM/AP - metoda MbO, nastavení komunikačních kanálů pro zapojení veřejnosti a dalších aktérů do rozvoje města a další aktivity zaměřené mimo jiné i na udržitelnost výstupů a výsledků projektu.


 


Koordinace rozvoje širšího zázemí města Lovosice v rámci SPRM a AP je nutné rovněž pro budoucí kohezní politiku, kde se očekává posílení koordinační role ORP v rámci jejich správních obvodů, z čehož vyplývá nutnost zvládat strategické plánování a řízení v rámci těchto organizačních jednotek veřejné správy.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: 1. Politici územných samosprávných celků včetně volených zástupců územných samosprávných celků; 2. Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Město Lovosice
 • IČ: 00263991
 • Sídlo:
  • Ulice: Školní
  • Číslo popisné: 41/1
  • Městská část: Lovosice
  • Město: Lovosice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 41002
 • http://www.meulovo.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018