Zpět

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

Hlavním cílem tohoto systémového a nadregionálního projektu je posílit efektivitu a kvalitu chodu obcí v oblasti veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti, a to prostřednictvím unikátní formy meziobecní spolupráce na platformě MAS, a to v 5 prioritních oblastech (doprava, školství, protipovodňová opatření, Odpadové hospodářství a nezaměstnanost).


Dalším cílem je vytvořit výstupy, které starostům:


- představí pozitivní efekty meziobecní spolupráce na platformě MAS


- dají návod, jak meziobecní spolupráci na platformě MAS převést do praxe


- umožní posílit spolupráci obcí na platformě MAS a mezi MAS navzájem


Proškolení min. 1 903 starostů (KA6).


 


Také vypracujeme koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích a menších městech ČR na platformě MAS.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2014 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou politici územních samosprávných celků včetně volených zástupců územních samosprávných celků. Do projektu bude zapojeno min. 1 903 starostů obcí a menších měst, které územně spadají pod 69 MASek z celého území ČR. Tito politikové tvoří různorodou skupinu, která vzešla z výsledků voleb do zastupitelstev v roce 2010, z čehož vyplývá, že CS bude v průběhu realizace projektu ovlivněna do jisté míry volbami v roce 2014, velikost CS jsme proto nastavili na 80 % potvrzené cílové skupiny. Účast těchto politiků na realizaci jednotlivých aktivit tohoto projektu máme potvrzenu. Navíc v rámci jednotlivých MAS budou uzavřeny Pakty o spolupráci a partnerství. V jejich rámci se starostové zavážou k přijetí a naplňování Metodiky a deklarují, že se MAS pro ně stane diskusním fórem a prostředníkem (platformou) meziobecní spolupráce.; Obecně však lze říci, že zapojení politikové mají zájem na meziobecní spolupráci v rámci MASek (již nyní jsou jejich dobrovolnými členy), neboť v této spolupráci vidí několik pozitivních efektů, a to zejména:; - společné komunitní plánování v rámci dané MASky/kraje ČR; - větší informovanost o dění i plánech v sousedních obcích (horizontální komunikace ve veřejné správě); - sdílení dobrých příkladů ve vykonávání jednotlivých agend, které má potenciál vést k nižší chybovosti na úřadech a tedy k větší spokojenosti občanů; - zefektivnění činnosti jejich úřadů a šetření finančních prostředků např. i sdílením některých služeb; ; Tito starostové budou zapojeni do všech projektových aktivit ať už:; - přímo - jejich účast na kulatých stolech KA2, workshshopech a školení v rámci KA6 či závěrečných; konferencích KA7; - nepřímo - zejména skrz monitoring provádění jejich agend (KA2, KA3, KA4 a KA5) a skrz získání výstupů tohoto projektu (KA2, KA3, KA4 a KA5); Průběžnou motivaci CS o dlouhodobou účast v projektu budeme provádět zejména v rámci současné spolupráce v rámci jednotlivých MASek - hlavním motivačním faktorem bude možnost prohloubení meziobecní spolupráce s důrazem na efektivnější výkon veřejné správy.

Příjemce

 • Sdružení místních samospráv České republiky
 • IČ: 75130165
 • Sídlo:
  • Ulice: Nábřežní
  • Městská část: Vizovice
  • Město: Vizovice
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76312
 • http://www.smscr.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018