Zpět

Městský úřad Horažďovice - profesionalita s lidskou tváří

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Předmětem projektu, který má za cíl zvýšení kvality, efektivity a výkonnosti služeb a klíčových činností MěÚ a nastavení kontinuálního zlepšování jak směrem ke klientům úřadu, tak směrem k zaměstnancům úřadu, je realizace dílčích aktivit, které přispějí ke zlepšení poskytovaných služeb a procesů vůči uživatelům služeb, tedy klientům a občanům. Všechny tyto aktivity a jejich výstupy budou dále sloužit především k nastavení systému kontinuálního zlepšování se silnými mechanismy zpětných vazeb ze strany uživatelů služeb, tedy klientů, občanů, zastupitelů, příspěvkových organizací, obcí ve správním obvodu a pod. V rámci jednotlivých aktivit projektu budou realizovány činnosti vedoucí k jednotlivým cílům a výstupům. V rámci aplikace modelu CAF budou vytvořeny sebehosnotící zprávy na základě kterých budou vytvořeny akční plány. V rámci aktivity zefektivnění řízení lidských zdrojů  bude zpracování kompetenční model, systém hodnocení zaměstnanců a další. Průzkumy spokojennosti klientů, standardy zákaznické orientace a optimalizace systému zadávání veřejných zakázek proběhne v rámci aktivity otevřenost úřadů. Ke všem výše uvedeným aktivitám bude probíhat vzdělávání vedoucích a zaměstnanců úřadu, tak aby byl podpořen rozvoj ve všech uvedených oblastech. Projekt bude realizován pracovníky MěÚ a externími dodavateli.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Primární cílovou skupinou jsou vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci MěÚ Horažďovice, jejich prostřednictvím budou sekundárně podpořeni klienti MěÚ a občané města.

Příjemce

 • Město Horažďovice
 • IČ: 00255513
 • Sídlo:
  • Ulice: Mírové náměstí
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Horažďovice
  • Město: Horažďovice
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 34101
 • http://www.muhorazdovice.cz/muhd/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018