Zpět

Metodologie výroby protektorů tzv. studenou technologií v ALMA PNEU s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00156

Projekt, který nám umožní realizovat poskytnuté finanční prostředky z OP LZZ, je prioritně zacílen na profesní vzdělávání pracovníků protektorovací linky ve specifické technologii protektorování pneumatik tzv. studenou technologií. Doplňkově jsou řešeny i vzdělávací potřeby pracovníků administrativy a managementu z oblasti komunikace, řízení logistických procesů a IT.


 


Jednotlivé oblasti vzdělávání byly strategicky zvoleny tak, aby se kvalifikační rozvoj zapojených zaměstnanců projevil ve zvýšení kvality odváděné práce, pozitivně ovlivnil další prosperitu, růst a výrobní efektivitu společnosti.


 


Délka projektu je plánována na 14 měsíců. Veškeré vzdělávání bude realizování formou uzavřených kurzů, a to buď v protektorovacím závodě v Šenově u Nového Jičína (specifické profesní vzdělávání) nebo v externích prostorách (obecné doplňkové vzdělávání).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 8. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou vybraní zaměstnanci naší společnosti, kteří jsou do projektu zapojeni prostřednictvím účasti na jednotlivých kurzech. Jedná se o celkem 34 pracovníků na pozicích servisní a výrobní dělník v případě specifického vzdělávání a zástupce vyššího (vedení firmy), středního managementu (vedoucí pneuservisu, obchodní zástupci, vedoucí výroby) a administrativy zapojené do doplňkového obecného vzdělávání.; ; Vzhledem k výrobnímu zaměření společnosti převažují v cílové skupině, stejně jako případě struktury zaměstnanců, muži (79,4%), 23,5% účastníků projektu je starších 50 let.

Příjemce

 • ALMA PNEU s.r.o.
 • IČ: 25392344
 • Sídlo:
  • Ulice: Malostranská
  • Číslo popisné: 586
  • Městská část: Šenov u Nového Jičína
  • Město: Šenov u Nového Jičína
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74242
 • http://www.almapneu.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018