Zpět

Mezi péčí a prací: Rovné příležitosti žen a mužů ve věku 45+

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00075

Projekt předkládaný v partnerství neziskové organizace Gender Studies, o.p.s. a Britské obchodní komory má za cíl zlepšení situace pečujících osob nad 45 let a žen v předdůchodovém věku na trhu práce. Vedle zmíněných osob patří mezi cílové skupiny zaměstnavatelé ve všech regionech ČR a zaměstnanci a zaměstnankyně úřadů práce Středočeského, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje. 


Pro cílovou skupinu z řad osob nad 45 let jsou připraveny vzdělávací semináře. Absolvováním seminářů si tato skupina vytvoří praktickou informační bázi, která jí pomůže lépe se orientovat na trhu práce, snáze si zaměstnání najít a/nebo udržet.  Pro osoby 45+ jsou připraveny rovněž letáky a rozhlasové spoty, jejichž cílem je jejich osvěta a aktivizace.


Zaměstnavatelé budou podpořeni formou vzdělávacích kurzů a za použití moderní interaktivní hry a učebních metod zcitlivěni a proškoleni v oblasti náboru a managementu starších zaměstnanců a zaměstnankyň. Osvětově bude na zaměstnavatele působit elektronický čtvrtletník věnující se problematice věkového managementu.  Motivačním nástrojem pro zaměstnavatele bude Soutěž o nejlepší firmu podporující věkovou diverzitu, která povede k větší ochotě firem zaměstnávat, udržet si na pracovišti osoby nad 45 let a řídit lidské zdroje nediskriminačním způsobem. 


Pro zaměstnance/kyně úřadů práce jsou připraveny vzdělávací semináře, jejichž cílem je větší citlivost a efektivnější práce vůči početné skupině osob nad 45 let hledajících zaměstnání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Osoby pečující o závislého člena rodiny; Úřad práce ČR; Zaměstnavatelé

Příjemce

 • Gender Studies, o.p.s.
 • IČ: 25737058
 • Sídlo:
  • Ulice: Klimentská
  • Číslo popisné: 2065/17
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.genderstudies.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018