Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Mikroškolka Přeštice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/A4.00030

Provoz zařízení je celoroční, i v době letních prázdnin. Provozní doba je od 6:30 do 17:00 hodin, je zde inovativní prvek, neboť školky jsou běžně otevřené do 16:00 hodin.Mikroškolka Přeštice je zařízení péče o děti předškolního věku, které zajišťuje výchovné a vzdělávací aktivity.V budově, kde bude zařízení provozováno, ordinuje též dětská lékařka. Toto je výhodou zejména pro rodiče, kteří dojíždí do Přeštic do zaměstnání u žadatele nebo partnerů projektu z okolních menších obcí. Rodiče nemusí v případě onemocnění dítěte jet do vedlejší obce vyzvednout dítě a potom zpět do Přeštic k lékaři. Pečující osoby zajišťují v případě nutnosti lékařské ošetření dítěte a rodič si je v klidu vyzvedne bez nutnosti absolvovat náročné cestování s nemocným dítětem.V dětské skupině jsou děti různého věku, kdy starší děti vnímají mladší jako někoho, kdo občas potřebuje jejich pomoc a mladší děti se od starších učí přirozenou nápodobou. Neodchází zde k diferenciaci dětí podle věku jako v mateřských školách. Toto uspořádání klade větší nároky na pečující osoby, které byly vybrány s maximální pečlivostí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Potřeby osob z cílové skupiny byly zjištěny v rámci interní firemní komunikace a přímého dotazování zaměstnanců, kteří byli vytipováni jako:; - potencionální rodiče; - rodiče s dětmi předškolního věku, jejich děti nebyly umístěny do mateřské školky z důvodu naplnění kapacity; -rodiče dětí, které by mohly být umístěny do mateřské školky v jiné obci než je místo trvalého bydliště a místo výkonu zaměstnání rodičů (dojezd mezi třemi obcemi ráno při docházce do zařízení a odpoledne při vyzvedávání dětí).; Jako velmi potřebné bylo vygenerováno z dotazování osob z cílových skupin zajištění místa v zařízení péče o děti při volbě délky rodičovské dovolené. V případě, že se matka chce vrátit do zaměstnání dříve než v třetím roce věku dítěte, nemá v tomto regionu možnost umístit dítě do školského zařízení. Vzhledem k tomu, že do zařízení mohou být přijímány děti od 6 měsíců věku, je pro rodiče jednodušší plánovat profesní kariéru a opatření vede ke zvýšení porodnosti a snížení nezaměstnanosti.

Příjemce

 • Město Přeštice
 • IČ: 00257125
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo nám.
  • Číslo popisné: 107
  • Městská část: Přeštice
  • Město: Přeštice
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 33401
 • http://www.kzprestice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018