Zpět

Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00066

Litoměřice patří již řadu let k samosprávám, které aktivně usilují o zvýšení kvality řízení svého úřadu, zavádějí prvky strategického řízení v duchu principů good governance a udržitelného rozvoje, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a aktivně komunikují se svými obyvateli. Pro zajištění takto rozsáhlé činnosti využívá město z velké části finanční prostředky z EU i domácích zdrojů. I díky těmto zdrojům byly vytvořeny podmínky pro zavedení strategického řízení - město disponuje řadou analýz a koncepčních materiálů, v roce 2012 byl schválen nový Strategický plán rozvoje města Litoměřice (dále jen SPRM), zaměstnanci prošli základním školením k metodám kvality veřejné správy atd. Dosud však není nastaven proces naplňování SPRM a propojení s rozpočtovým procesem, strategické řízení není plně součástí řízení na nižších úrovních řízení a městu chybí důležité koncepční dokumenty, což významně ovlivňuje naplňování vytyčených cílů SPRM. Aby město mohlo dále rozvíjet proces strategického a finančního řízení a efektivně využilo výstupů předchozích projektů, je nezbytné zajistit odborné metodické vedení, aktualizovat či vytvořit vybrané koncepce a metodiky, sestavit a řídit kvalitní a motivovaný strategický tým a posílit lidskou kapacitu na MěÚ prostřednictvím cíleného rozvoje vzdělávání a klíčových dovedností. Klíčové aktivity projektu jsou:


a) Strategické řízení na MěÚ Litoměřice - tato aktivita spočívá v implementaci strategického řízení na MěÚ Litoměřice a v realizaci vybraných doporučení Plánu zlepšování (výstup předchozího projektu ke kvalitě ve veřejné správě). Inplementace strategického řízení zahrnuje odborné konzultace k nastavení a zavedení systému strategického a finančního řízení, včetně vytvoření ucelené metodiky zohledňující praktické zkušenosti během procesu zavádění strategického řízení, zpracování podrobné metodiky pro propojení rozpočtového procesu a SPRM a následně vytvoření Akčního plánu SPRM na roky 2014 a 2015, nastavení a rozběhnutí strategického týmu. Realizace vybraných doporučení Plánu zlepšování spočívá ve zpracování metodiky k nastavení jednotného grantového systému města, metodiky pro sjednocený plán aktivit města a zpracování personální strategie.


b) Zapojování veřejnosti a otevřenost MěÚ - v rámci této aktivity budou realizovány veřejné diskuze nad problémy města a projektové dny k projednání vybrané investice s dotčenou veřejností.


c) Vzdělávací a školící akce spočívají v realizaci úvodního školení (seznámení zaměstnanců MěÚ s projektem) a 3 workshopů: • workshop I. - Strategické a finanční řízení

 • workshop II. - Klíčové kompetence, práce s veřejností, práce a organizace projektového dne

 • workshop III. - Vyhodnocení roku 2013 z hlediska zavádění strategického řízení do MěÚ     

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: - politici územních samosprávných celků včetně volených zástupců územních samosprávných celků; - územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Město Litoměřice
 • IČ: 00263958
 • Sídlo:
  • Ulice: Mírové náměstí
  • Číslo popisné: 23/15
  • Městská část: Litoměřice
  • Město: Litoměřice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 41201
 • http://www.litomerice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018