Zpět

Místo gauče volím KOUČE

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00159

o.s.Mosty reaguje projektem na problematiku vysoké nezaměstnanosti mladých lidí v Ústeckém kraji a na narůstající společensky nežádoucí tendence této mládeže upřednostňovat nelegální zaměstnávání, zadlužování a pasivní způsob života.
PŘÍMÁ  INTERVENCE bude zaměřena na osoby ve věku 15 - 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a současně na mládež z etnických menšin. U  těchto skupin se velmi často kumulují různá znevýhodnění a proto vyžadují zvýšenou podporu při vstupu na trh práce.  
Projekt bude realizován v Žatci, v Mostě, v Postoloprtech. Cílem je podpořit v projektu zaměstnatelnost u 50 mladých lidí, a sice prostřednictvím řady navzájem provázaných aktivit třífázového integračního programu:
1. fáze - část KOUČINGOVÁ umožní komplexní individuální péči o klienta před vstupem na trh práce. Budou realizovány provázané motivační,diagnostické a poradenské aktivity.
2.fáze - část VZDĚLÁVACÍ  zprostředkuje CS potřebné vzdělávání, rekvalifikace popř. specializační kurzy uplatnitelné na trhu práce.
3.fáze - část PRACOVNÍ umožní klientům získání prac.zkušeností v tréninkovém režimu a získání zaměstnání (včetně úhrady doprovodných opatření). Vznikne 11 nových pracovních pozic (přepočteno 7 míst) pro 22 klientů, zaměstnání bude zprostředkováno min. 17 klientům.
CELKEM získá pracovní praxi v projektu 39 osob tj. 78 % z cíl.skupiny.
Přínos projektu spočívá v ověření nových postupů, směřujících k začlenění rizikové mládeže na trh práce (případové konference v prac. integraci, ind.koučování, tréninkový gastroprovoz, zapojení klientů do aktivizačního prac. programu - natáčení filmů, využití facebooku pro poradenské služby aj.).

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 28. 2. 2015
  • Cílová skupina: 1) Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace; ; 2) Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí

Příjemce

  • o.s.MOSTY - sociálně psychologické centrum
  • IČ: 26661306
  • Sídlo:
    • Ulice: J.Skupy 2303
    • Město: Most 43401
  • http://www.osmosty.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018