Zpět

Mít práci a být jako ostatní

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00153

Pro lidi s mentálním postižením je největším handicapem hledání a udržení si práce. Přitom toho jsou schopni a pracovat chtějí, což vidíme při zájmu o zařazení do služeb pracovní rehabilitace. Po jejím ukončení však již nemají možnost  využívat  při hledání a získání práce pomoc sociálních pracovníků. Pokud se některým z nich podaří práci získat, neumí si dlouhodobě pracovní místa bez další podpory udržet.  Cesta do světa – Slunečnice, o.s.  je zkušeným poskytovatelem sociálních služeb a poskytuje sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny, její mateřská organizace Slunečnice, o.s.,  má bohaté zkušenosti s realizací a řízením projektů a bude jimi projekt zaštiťovat v roli partnera. V průběhu 2 let chceme připravit 30 osob z naší CS na opravdové zaměstnání a úspěšné udržení se v něm. Se zájemci o práci (s ment.  postižením ) budou asistenti  procházet  vzdělávacím a motivačním programem, uzpůsobeným individuálním potřebám a míře postižení jednotlivých osob tak, aby zvládli přijímací pohovor, naučili se orientovat v pracovní smlouvě, v základech svých pracovních práv a povinností, vč. bezpečnostních předpisů. Po tomto programu budou zařazeni do pracovních praxí k zaměstnavatelům, s nimiž máme předběžně dohodnuté praxe i následná místa. 16 z 30 účastníků pak u nich získá pracovní místo, ostatním budeme pomáhat s umístěním do práce i po ukončení projektu. Po celou dobu projektu budou mít účastníci k dispozici  odborné  asistenty,  kteří  jim budou pomáhat úspěšně zvládat všechny nástrahy a obtíže při praxi i skutečné práci. Tato dlouhodobá podpora, spolu s pečlivou přípravou na práci, praxí  a  s  finanční   podporou  nových pracovních míst, jsou pro nás významnou zárukou jejich úspěšného umístění na pracovním trhu. Popsaný komplexní systém v našem regionu chybí a my chceme propojit stávající sociální služby s funkčním systémem, který lidi s postižením dokáže dovést až k vysněné práci. Ta je pro ně totiž nejen obživou, ale i důkazem,  že  jsou  stejní   jako ostatní.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením – osoby s mentálním postižením z rodinné péče i ústavních zařízení, které z důvodu svého postižení nejsou bez systémové podpory umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce, které úspěšně ukončí pracovní trénink v rámci sociální služby sociálně terapeutické dílny dle zákona o soc. službách 108/2006 Sb. a chtějí přejít do skutečného zaměstnání.; -věk: dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí ( 27-64 let); -původ: Děčín, Ústí nad Labem, Stará Oleška u Děčína (obec Huntířov), Česká Kamenice, atp.

Příjemce

 • Cesta do světa - Slunečnice, o.s.
 • IČ: 72068396
 • Sídlo:
  • Ulice: Hudečkova
  • Městská část: Děčín
  • Město: Děčín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40501
 • http://www.slundecin.org

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018