Zpět

Mladí filantropové

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/B7.00008

Projekt je založen na zcela neobvyklém principu prevence sociálně nežádoucích jevů v kombinaci s podporou poskytovatelům sociálních služeb ze soukromých zdrojů. Vybraní mladí lidé budou zapojeni do tvorby a realizace mikroprojektů, jejichž cílem bude zajistit finanční podporu pro zvolené neziskové subjekty a jejich klienty od oslovených firem v místě bydliště či školy. Z příslušníků CS se tak stanou fundraiseři, kteří prostřednictvím svých mikroprojektů budou moci odhalit, získat či rozvinout vlastní dovednosti potřebné pro budoucí profesní kariéru. Mladí lidé získají nejen dovednosti a nové zkušenosti, ale také odbornou pomoc a podporu pro následné profesní uplatnění. Ti, kteří se bezprostředně po skončení projektu do práce nechystají, zvýší svoji zaměstnatelnost a přínosy z projektu mohou využít v jiných oblastech, např. v dalším vzdělávání nebo v osobním životě. Zkušenosti v oblasti fundraisingu se vždycky hodí a u mládeže v kritickém věku spojeného s častějším výskytem sociálně nežádoucích jevů je možnost prospěšné životní náplně a smysluplného trávení volného času všestranně užitečná.Zapojení a motivace účastníků proběhne formou atraktivní soutěže o ceny, úspěšní realizátoři miniprojektů získají za svou práci také finanční odměnu.  

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2014 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Primární skupina: Mladí lidé nad 15 let ze Středočeského kraje ohrožení sociálně nežádoucími jevy.; Sekundární skupina: NNO působící v regionu realizace, které budou mít z projektu prospěch.

Příjemce

 • Creative Bazaar, s.r.o.
 • IČ: 27214788
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí W. Churchilla
  • Číslo popisné: 1800/2
  • Městská část: Žižkov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 13000
 • http://www.creativebazaar.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: Sociální inovace

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018