Zpět

Moderní a efektivně řízená obec Dolní Břežany

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00005

 


Projekt si klade za hlavní cíle moderní a efektivní řízení obce, dlouhodobý rozvoj obce a zkvalitnění služeb pro občany. Nastavení projektu vychází z podrobné analýzy situace a ze specifik obce. Obec Dolní Břežany je dynamicky se rozvíjející obec s rostoucím počtem obyvatel a ekonomických subjektů. Obec realizuje mnoho investičních akcí a projektů financovaných ze SF EU. V Dolních Břežanech vzniknou do roku 2015 dvě výzkumná pracoviště s mezinárodním dopadem. To vše s sebou přináší velké požadavky na management obce, zaměstnance obecního úřadu a zastupitele. Projekt se snaží řešit komplexně potřeby obce a cílové skupiny.


 


Projekt má 5 aktivit. První aktivitou je zavedení systému procesního řízení s cílem optimalizovat strukturu a zvýšit efektivnost úřadu. Druhou aktivitou je zavedení systému strategického plánování. S tou souvisí vypracování strategického plánu rozvoje obce na období 2014 - 2020 a implementace ročních akčních plánů. Třetí aktivita je zaměřena na zkvalitnění oboustranné komunikace s občany. Pro tyto aktivity bude zřízena pozice metodika, který bude dohlížet na přípravu opatření, jejich implementaci a vyhodnocení. Efekt těchto opatření bude maximální jen při zapojení zaměstnanců úřadu a zastupitelů a při jejich motivaci se dále vzdělávat. Další vzdělávání této cílové skupiny je součástí aktivity č.4. Poslední aktivita spočívá v řízení, koordinaci a hodnocení projektu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: • Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci;; • Politici územních samosprávných celků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků.; ; Projekt je zaměřen na zaměstnance OÚ a představitele obce.

Příjemce

 • Obec Dolní Břežany
 • IČ: 00241202
 • Sídlo:
  • Ulice: 5. května
  • Číslo popisné: 78
  • Městská část: Dolní Břežany
  • Město: Dolní Břežany
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25241
 • http://www.dolnibrezany.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018