Zpět

Moderní a otevřené město Velké Opatovice

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00054

Těžištěm projektu je sestavení strategického plánu rozvoje města, vytvoření systému strategického řízení, rozvoj řízení a kontroly hospodaření města s využitím softwarové podpory, přejímání dobré praxe do činnosti veřejné správy a získávání zpětné vazby pro strategické řízení. Součástí projektu bude i profesní rozvoj pracovníků MěÚ proškolením v oblastech strategického řízení, managementu finančního řízení, proklientské orientace úřadu.  MěÚ současně hodlá prostřednictvím webových stránek města zviditelnit a pozitivně propagovat práci MěÚ, jeho péči o veřejný majetek, získávat zpětnou vazbu od občanů, propagovat ocenění a jedinečnost města.Projekt bude realizován pracovníky MěÚ, volenými zástupci města Velké Opatovice a externími odbornými dodavateli.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 30. 9. 2014
 • Cílová skupina: Primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci MěÚ a volení zástupci města Velké Opatovice, jejich prostřednictvím budou sekundárně podpořeni klienti MěÚ a občané města.

Příjemce

 • Město Velké Opatovice
 • IČ: 00281247
 • Sídlo:
  • Ulice: Zámek
  • Číslo popisné: 14
  • Městská část: Velké Opatovice
  • Město: Velké Opatovice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 67963
 • http://www.velkeopatovice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018