Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Moje kariéra

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00054

Projekt je zacílen na zlepšení situace cílové skupiny (CS) v přístupu na trh práce prostřednictvím stávajících nebo nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Hlavním cílem je poskytnout CS takový druh podpory, která povede k návratu CS na trh práce, k získání a udržení zaměstnání.


V rámci projektu se účastníci zapojí do následujících aktivit:


1. PORADENSKÝ PROGRAM:


cílem je vytipovat vhodné zájemce pro zařazení do projektu, posoudit jejich osobnostní a kvalifikační předpoklady, vybrat pro ně vhodný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Po absolvování poradenského programu přecházejí do Motivačně aktivizačního programu.


2. MOTIVAČNĚ AKTIVIZAČNÍ PROGRAM:


cílem je upevnit motivaci účastníků, obnovit a upevnit jejich pracovní návyky a sociální dovednosti. Účastníkovi je poskytována individuální podpora při tréninku pracovních dovedností na reálných pracovištích. Účastník si během tohoto programu definuje svou pracovní zakázku a ověřuje její reálnost.


3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A UMÍSTĚNÍ NA TRH PRÁCE


cílem je účastníky připravit na přímé vyhledávání a oslovování potecncionálních zaměstnavatelů. V rámci těchto aktivit získají dovednosti potřebné pro hledání, získání a udržení zaměstnání. V rámci projektu získá 7 účastníků zaměstnání a bude jim poskytnuta podpora při zapracování přímo na pracovišti. Podpora při obsazení pracovních míst bude poskytnuta agenturou práce.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 30. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zájemci/kyně o zaměstnání, kteří hledají uplatnění na trhu práce a kterým se věnuje zvýšená; péče při zprostředkování zaměstnání. ; Konkrétně jde o fyzické osoby se zdravotním postižením a dále o žáky a učně v posledním ročníku denního studia.; ; Účastníci z CS z velké části patří mezi dlouhodobě nezaměstnané a nebo mezi osoby, které nikdy neměly; možnost se o získání zaměstnání vůbec ucházet. U osob z CS dochází často ke kombinaci několika nepříznivých; vlivů. Vedle nízké kvalifikace se objevují různé typy sociálních nebo zdravotních handicapů jako důsledek; vyrůstání v nepříznivém sociálním prostředí.

Příjemce

 • Občanské sdružení Jurta
 • IČ: 63778718
 • Sídlo:
  • Ulice: Pěší
  • Číslo popisné: 9
  • Městská část: Nebočady
  • Město: Děčín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40502
 • http://www.jurta.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018