Zpět

Most k integraci

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00234

Projektem "Most k integraci" se bude realizátor projektu snažit o návrat vybraných cílových skupin na trh práce a tím o zvýšení jejich integrace. Projekt se bude realizovat v Mostě a na Teplicku (převážně v Duchcově).V rámci projektu budou podpořeny dvě rozdílné cílové skupiny. První skupinou budou mladí do 25 let bez kvalifikace - ti budou pocházet z Mostu a druhou skupinou budou klienti nad 50 let s kumulací dalších znevýhodňujících faktorů. Ti budou převážně z Teplicka.Klienti budou do projektu vybíráni mezi současnými klienty Oblastní charity Most dále mezi klienty spolupracujících organizací a také ve spolupráci s úřadem práce.V rámci projektu podpoříme celkem 60 klientů.Po zařazení do projektu projdou klienti krátkou motivační přípravou po které bude následovat u vybraných klientů bilanční diagnostika (30 klientů).40 klientů bude zařazeno do rekvalifikačních kurzů. Tři kurzy vždy pro deset klientů už jsme na základě poptávky zaměstnavatelů vytipovali - zahradník-florista, obráběč kovu na CNC strojích a pracovník v sociálních službáchnepedagogický pracovník se specializací na děti a mládež. Posledních deset klientů si bude moci na základěbilanční diagnostiky rekvalifikaci vybrat z nabídky vzdělávacích organizací na Mostecku a Teplicku. Předpokládáme, že 75% klientů úspěšně dokončí rekvalifikaci.Při rekvalfikacích a při zaměstnávání bude klientům poskytována podpora formou pracovní asistence. Po úspěšně zvládnuté rekvalifikaci bude pro dvanáct klientů připraveno dotované místo na jeden rok. Tyto místa budou jak u žadatele tak u komerčních firem.Během celé doby realizace budou fungovat dvě poradenské kanceláře v Mostě a v Duchcově, které budou sloužit pro společné i individuální aktivity na podporu klientů zařazených do projektu. V kancelářích budou společně probíhat motivační aktivity a ty i během rekvalifikace a zaměstnávání klientů. Současně budou poradci/asistenti poskytovat klientům služby pracovní asistence.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace.; Fyzické osoby starší 50 let s kombinací znevýhoídňujících faktorů.

Příjemce

 • Oblastní charita Most
 • IČ: 70828920
 • Sídlo:
  • Ulice: Petra Jilemnického
  • Číslo popisné: 2457/1
  • Městská část: Most II
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401
 • http://www.charitamost.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018