Zpět

Mosty

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00296

Projekt MOSTY reaguje na potřebu zlepšit prorodinnou politiku ve městě Uherské Hradiště, prosadit změny podporující jak rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, tak i odbourání překážek pro uplatnění na trhu práce zejména žen s dětmi. Místní spolupráce města Uherské Hradiště, EDUHA s.r.o. a AKROPOLIS,o.s. si klade za cíl vytvořit koncepci rodinné politiky, rozšířit povědomí o problematice rovných příležitostí a gender mainstreamingu, vzdělat osoby zapojené do utváření místních politik, vytvořit a odzkoušet prorodinné prvky firemní politiky a flexibilních forem organizace práce, poskytnout je jako model dalším zaměstnavatelům a lépe sladit rodinu a práci vznikem zařízení služby péče o děti od 1,5 roku (obdoba jeslí) a poskytnout tak rodičům s malými dětmi možnost dřívějšího návratu do zaměstnání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: - územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci; - ženy ohrožené nezaměstnaností; - ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce; - muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi

Příjemce

 • Město Uherské Hradiště
 • IČ: 00291471
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 19
  • Městská část: Uherské Hradiště
  • Město: Uherské Hradiště
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 68601
 • http://www.mesto-uh.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018