Zpět

Motivační a řemeslné kurzy Axmanovou technikou modelování pro lidi se zdravotním postižením

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00091

Projekt řeší realizaci motivačních kurzů, kurzů integrace do společnosti a kurzů komunikace pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením doplněný o základní řemeslný kurz a přímou řemeslnou nástavbu pro účastníky kurzu. Motivační kurz je sestaven jako soubor obecného vzdělávání, tréninku a motivace sestávající se z jednotlivých vzájemně propojených částí v optimální délce trvání 24 hodin, která současně reflektuje jak potřeby a možnosti cílové skupiny, tak i zkušenosti žadatele. Kurz Integrace do společnosti řeší problémy s pracovní i sociální integrací, jejíž důsledkem je sociální izolace. Časová dotace kurzu je 8 hodin. Kurz Komunikace je sestaven jako soubor teorie a praktických komunikačních cvičení s cílem posílit komunikační dovednosti cílové skupiny. Kurz trvá 8 hodin. Na základě realizace předešlého projektu vyplynul požadavek praktického zapojení účastníků kurzu. Proto se teoretická část motivačních kurzů rozšířila o praktické zaškolení v oboru Axmanovy techniky modelování určené pro lidi nevidomé a těžce zrakově postižené (která je založena pouze na hmatovém principu učení) a její zjednodušené podoby tzv. Tasovské metody modelování pro lidi s jiným druhem hendikepu ve dvou různě časově i obsahově náročných blocích. Účastníci dostanou možnost projít základním řemeslným blokem v rozsahu 60 hodin a v případě zájmu může ještě absolvovat řemeslnou nástavbu v rozsahu dalších 100 hodin.


Předkládaným projektem bude vytvořeno 8 pracovních míst na úvazek 0,5 po dobu 6 měsíců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením - tělesné, mentální, smyslové, kombinované, duševní atd.

Příjemce

 • SLEPÍŠI, občanské sdružení
 • IČ: 64327892
 • Sídlo:
  • Městská část: Tasov
  • Město: Tasov
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67579
 • http://www.slepisi.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018