Zpět

Na cestě do práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00156

Cílem projektu je odstranit bariéry cizinců v integraci a rovnoprávné účasti na pracovním trhu v Plzeňském a Středočeském kraji.


Na základě zkušeností s touto cílovou skupinou a analýzy potřeb cizinců EKS sestavilo komplexní nabídku služeb vedoucích k vymanění ze sociální exkluze a posílení kompetencí k integraci na pracovní trh a do společnosti. Navazujeme na úspěšné projekty, realizované v obou krajích v letech 2011/12. Reflektujeme rovněž rozsáhlé legislativní změny, které ovlivňují (a často ztěžují) možnosti zaměstnávání cizinců (změny v zákoníku práce, penalizace švarcsystému, změny v povolování podnikatelských aktivit atd.).


Služby jsou zaměřeny na osamostatnění cizinců od závislosti na "klientském" systému, k posílení schopnosti aktivně si hledat práci, zvýšení informovanosti v oblasti měnící se legislativy, osvojení si sociálních dovedností a komunikačních kompetencí v češtině. Jde o komplexní nabídku praktických nácvikových kurzů doplněných o kariérové a osobní poradenství. Kurzy jsou rozděleny do 4 kategorií podle vzdělání, znalosti češtiny, sociálních potřeb a šancí na uplatnění.


 


Nabídka kurzů zahrnuje:


1.    Kurzy sociokulturních kompetencí s důrazem na rozvoj češtiny.


2.    Pracovně-právní kurzy (podmínky zaměstnání, podnikatelské minimum, obrana proti diskriminaci atd.)


3.    Kurzy zaměřené na hledání kvalifikované práce (nácvik přijímacího pohovoru, životopis)


4.    Kurzy osobního rozvoje a komunikace v odlišném sociokulturním prostředí.


Lekce budou doplněny o individuální kariérové poradenství zaměřené na získávání kvalifikované legální práce, poradenství při podnikání, sociální poradenství a skupinové job kluby.


Kurzy budou realizovány ve Středočeském a Plzeňském kraji v období od dubna 2013 do května 2015.


 


Důležité informace:


  • Účastníci kurzů musí mít bydliště v Plzeňském nebo Středočeském kraji.

 • Kurzy probíhají v češtině

 • Projekt je určen pro plnoleté osoby.

 • Kurzy jsou nabízeny bezplatně.

 • Hlídání dětí účastníků je zajištěno.


 


Na závěr projektu bude publikována metodika pro kariérové poradenství cizinců, která dosud v ČR neexistuje.


Doba trvání celého projektu: Únor 2013 – červen 2015

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Imigranti a azylanti

Příjemce

 • Evropská kontaktní skupina
 • IČ: 26600234
 • Sídlo:
  • Ulice: Dejvická
  • Číslo popisné: 267/28
  • Městská část: Dejvice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16000
 • http://www.ekscr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018