Zpět

Na okraji - vzdělávání k naplnění vize

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00191

Řada závažně duševně nemocných lidí, kteří potřebují podporu formou sociálních služeb, vypadává z dostupných služeb, nebo se do nich vůbec nedostává. Na vině je jejich zdravotní stav, motivace, nebo nedostatečná podpora ze strany rodiny. Tito lidé ale často žijí na pokraji společnosti a sociálního debaklu. Aby jim podpora byla dostupná, je nutné, aby pracovníci služeb uměli něco navíc. Aby byly schopní pracovat postupy, které nejsou tolik obvykle a kombinují dovednosti na okraji sociálních služeb. Protože takových klientů není většina, jde většino okrajové oblasti, pro které se ve vzdělávacích plánech nedostává prostoru. Nicméně jsou velice důležité proto, aby služby pomáhali i lidem, kteří to nejvíce potřebují a se kterými není snadné pracovat. Proto jsme napsali tento projekt.


Vycházíme také z toho, co pracovníci sami potřebují a co vyplývá z jejich sebehodnocení profesních dovedností. Každoročně zaměstnanci sociálních služeb procházejí ročním hodnocením nadřízeným, které mimo jiné obsahuje části sebeposouzení a stanovení vzdělávacích priorit na příští období. Z toho poté zpracováváme vzdělávací plán organizace, který se racionalizuje vzdělávací potřeby a stanovuje priority. Ačkoli aktivity plánované v tomto projektu obsahuje, nebylo v našich možnostech, především finančních, je dosud naplnit. Protože si myslíme, že takový odborný růst je důležitý pro naše služby jako celek, chceme aby všichni zaměstnanci prošli takto zaměřeným vzdělávání a práce s náročnými klienty se stala standardem, nikoli výjimkou.


Chceme také, aby vzdělávání nebylo pouze prostředkem osobního růstu pracovníků, ale aby bylo zdrojem pro zkvalitňování služeb. Aby sloužilo pro cíle na úrovni služby. Tyto cíle se ujasňujeme při stanovení vize našich odborných programů. Naší vizí je, že i lidé, kteří zatím služby nečerpají a práce s nimi je profesionálně náročná, do spolupráce umíme zapojit a udržet je. Věříme, že ta dostanou příležitost i lidé, jejichž sociální situace je velice špatná.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou sociální pracovníci služeb pro závažně duševně nemocné v šesti okresech Královéhradeckého a Pardubického kraje. Sekundární cílovou skupinou jsou pak lidé se závažným duševním onemocněním a jejich blízcí.

Příjemce

 • Péče o duševní zdraví - region Pardubice
 • IČ: 64242218
 • Sídlo:
  • Ulice: Bělehradská
  • Číslo popisné: 389
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53009
 • http://www.pdz.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018