Zpět

Na vlně ADHD

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00051

V rámci projektu bude vytvořeno 5 akreditovaných (MPSV a MŠMT) vzdělávacích kurzů pro pracovníky v oblasti sociálních služeb (KA1). Při výuce samotné (KA1) bude probíhat supervize metodiků/lektorů, která jim napomůže posílit lektorské dovednosti a zvýšit tak dopad výuky na odbornou CS. V KA2 bude vytvořen neakreditované kurz pro rodiče dětí s ADHD, který bude zaměřen na aktivizaci dětí s ADHD, metody práce s dětmi s ADHD apod. V rámci KA3 bude vytvořen neakredit.kurz pro rodiče dětí s ADHD, kteří budou chtít sami zakládat a véstsvépomocné skupiny. Díky tomuto kurzu získají dostatečné kompetence a návody pro vedení svép.skupin. V KA4 se na společném workshopu setkají obě CS (soc. pracovníci a rodiče dětí s ADHD). Prostřednictvím prožitku při výměně rolí při nácviku modelových situací dojde ke zvyšování porozumění a informovanosti omožnostech a omezeních druhé CS. Zprostředkováním informací, co rodič prožívá, resp. jaké má soc. pracovník možnosti, bychom chtěli zlepšit kvalitu péče o děti s ADHD a tím zvýšit jejich budoucí uplatnění na trhu práce a posílit sociální začlenění.V rámci KA5 budou posíleny odborné kompetence pracovníků CRSP prostřednictvím nákupu odborných akreditovaných kurzů. Témata kurzů byla stanovena na základě swot analýzy. Celkem bude podpořeno 99 osob, přičemž úspěšných absolventů kurzů KA1 - KA5 předpokládáme 127.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Osoby pečující o osobu blízkou; Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Centrum pro rodinu a sociální péči
 • IČ: 44991584
 • Sídlo:
  • Ulice: Josefská
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.crsp.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018