Zpět

Nablízku - prevence vyhoření v profesním životě u lidí pečujících o osoby s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00001

Projekt je zaměřen na cílenou individuální i skupinovou podporu osob, které pečují o blízké (příbuzné) osoby s duševním onemocněním (dále "pečující osoba" nebo "domácí pečující"), konkrétně osoby s poruchami kognitivních funkcí, poruchami paměti, Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence (dále "osoba s duševním onemocněním"). Cílem projektu je zvýšit efektivitu domácí péče o blízkou osobu s duševním onemocněním, za účelem udržení nebo zvýšení potenciálu pro zaměstnání pečující osoby. Síla projektu spočívá v pestrosti aktivit, která umožní široký záběr v rámci cílové skupiny - individuální podpora, skupinové workshopy a instruktážní publikace dodají cílové skupině potřebné informace o účinné odborné pomoci osobám s duševním onemocněním v domácí péči v takové formě, aby byly jasné a aplikovatelné i pro pečující laiky. Projekt pilotně ověřuje sérii inovativních nástrojů pro podporu cílové skupiny, která zatím nemá v ČR systematickou podporu, přestože je vysoce ohrožena vyhořením a kolapsem v osobních i profesních rolích.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 30. 9. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou osoby, které pečují o osoby s duševním onemocněním (kognitivními poruchami, nejčastěji Alzheimerovou chorobou v I. a II. stádiu) v domácím prostředí. Nejčastěji jsou to příbuzní v přímé linii (potomci) v produktivním věku a častěji ženy. V souladu s výzvou D5 se jedná o 2. cílovou skupinu - "fyzické osoby, které poskytují pomoc osobám s duševním onemocněním - fyzické osoby pečující o osobu s duševním onemocněním, která je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením. Přičemž tyto pečující osoby se samy díky této péči dostávají do situací, kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce a asistent sociální péče podle § 83 zákona o sociálních službách, který poskytuje pomoc osobě s duševním onemocněním. Cílová skupina podléhá vysokému osobnímu tlaku, kdy v rámci každodenního fungování musí plnit několik rolí, někdy i zároveň - jedná se o role rodiče, pečujícího, zaměstnance a partnera. Tento překryv rolí vede k dlouhodobému tlaku, který vede k selhávání. Jednou z nejtěžších rolí je přitom role pečujícího, kterou osoby vykonávají intuitivně a živelně. Přitom existují účinné způsoby, jak takovou péči zvládat efektivněji a k oboustranné spokojenosti.; Vzhledem k demografickým a ekonomickým trendům je zřejmé, že cílová skupina bude do budoucna narůstat (více seniorů s Alzheimerovou chorobou a zároveň snižování výdajů na sociální služby). Cílová skupina zároveň nemá systematickou podporu při slaďování profesního a rodinného života - ohrožení v zaměstnání i ohrožení rozpadem vlastní rodiny.

Příjemce

 • A DOMA o. s.
 • IČ: 27053679
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Strži
  • Číslo popisné: 1683/40
  • Městská část: Krč
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14000
 • http://www.adoma-os.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018