Zpět

Nadějné vyhlídky - podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/63.00077

Projekt "Nadějné vyhlídky" se zaměřuje na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob se zrakovým postižením na otevřeném trhu práce v rámci Moravskoslezského kraje. Do projektu bude zapojeno 50 osob se zrakovým postižením na úrovni slabozrakosti  až úplné nevidomosti, ve věku 18-65 let.


V průběhu 2 let trvání projektu budou realizovány dva běhy programu.  Součástí každého běhu programu je bilanční a pracovní diagnostika, tvorba individuálních rozvojových plánů a Motivačně-vzdělávací a aktivizační program (vč. rekvalifikace). 


Motivačně-vzdělávací a aktivizační program tvoří 2 části (A, B), jejichž součástí je 10 vzdělávacích modulů. V části A jsou 4 moduly, z nichž 2 moduly jsou povinnou aktivitou. Konkrétně se jedná o modul 1 a 2  (tj. 1. základní aspekty hledání, získání a udržení pracovního místa, 2. zvládání zátěže při hledání zaměstnání). Moduly 3 a 4 jsou určeny těm účastníkům projektu, kteří  tyto dovednosti neovládají (tj. modul 3. desetiprstová hmatová metoda pro obsluhu PC, 4. základy obsluhy PC s kompenzačním softwarem). Část B obsahuje 6 modulů, z nichž si účastníci projektu vyberou jeden, který absolvují (příklady modulů 5-10: týmová spolupráce a komunikace, obsluha osobního počítače pro začátečníky a pokročilé, obsluha osobního počítače (ECDL), tvorba webových stránek a další). PC kurzy jsou akreditovanými kurzy MŠMT.


Nejúspěšnějšímu absolventu prvního běhu bude nabídnuto místo asistenta poradce pro zaměstnávání zrakově postižených v rámci realizačního týmu projektu.


Po celou dobu projektu bude účastníkům poskytováno pracovně-právní poradenství a pomoc s vyhledáváním nového pracovního místa. Při nalezení vhodného zaměstnání bude účastníkům nabídnuta pomoc při zapracování na novém pracovním místě a možnost osobní asistence při tomto zapracování.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2011 - 31. 3. 2013
 • Cílová skupina: - Uchazeči/ky o zaměstnání z řad osob se zrakovým postižením, v produktivním věku (18-65 let), evidovaní na úřadech práce v Moravskoslezském kraji. ; - Zájemci/kyně o zaměstnání z řad osob se zrakovým postižením, v produktivním věku (18-65 let), kteří hledají uplatnění na trhu práce, ať už s nebo bez osobní evidence na úřadech práce. ; ; Rozsah zrakového postižení účastníků projektu musí spadat do kategorie zrakově postižených dle kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO). Zrakové postižení může být kombinováno i s vadou jiného typu (např. somatický defekt, diabetes, nádorové onemocnění, sluchové postižení).

Příjemce

 • KAFIRA o. s.
 • IČ: 26588773
 • Sídlo:
  • Ulice: Horní náměstí
  • Číslo popisné: 132/47
  • Městská část: Opava-Město
  • Město: Opava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74601
 • http://www.kafira.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018