Zpět

Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany správního obvodu ORP Šternberk

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00106

Projekt díky svému zaměření podpoří zkvalitnění poskytování soc. služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na území ORP Šternberk.


Pomocí vytvoření Metodiky standardů sociálně-právní ochrany dětí dojde k systémovému nastavení jasných pravidel v oblasti místní a časové dostupnosti poskytovaných služeb, informovanosti o poskytovaných službách, dostatečného personálního zabezpečení, technického vybavení pracovišť, profesního rozvoje zam-ců atd. Budou tak systémově nastavena jasná pravidla, podle kterých se bude OSPOD a jeho zam-ci řídit.


Počet zam-ců OSPOD není na základě personálního standardu, stanoveného v bodě 4b přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., přiměřený správnímu obvodu ORP Šternberk. V rámci tohoto projektu bude navýšen počet zam-ců OSPOD o 2 sociální pracovníky, což povede k vyšší dostupnosti a ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Aby činnost těchto zam-ců byla co nejvíce efektivní, bude jim také zakoupeno potřebné technické vybavení.


Díky projektu také dojde k proškolení jak nových, tak stávajících zaměstnanců v akreditovaných vzdělávacích kurzech z oblasti používání metod sociální práce. 


V rámci projektu se bude také prohlubovat spolupráce mezi OSPOD a dalšími subjekty pracujícími s nezletilými dětmi. Díky společným setkáním dojde k přesné identifikaci jádra problémů a bude moci být nastaven co nejefektivnější způsob jejich řešení.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.

Příjemce

 • Město Šternberk
 • IČ: 00299529
 • Sídlo:
  • Ulice: Horní náměstí
  • Číslo popisné: 78/16
  • Městská část: Šternberk
  • Město: Šternberk
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78501
 • http://www.sternberk.eu/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018