Zpět

Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany v ORP Kutná Hora

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00044

Projekt je zaměřen na zlepšení výkonu sociálně právní ochrany dětí.  


V současné době je město Kutná Hora zařazeno do třetí nejrizikovější kategorie dle míry náročnosti výkonu sociálně právní ochrany. Počet dětí s trvalým bydlištěm je cca 8.800. Počet stávajících pracovníků je 10 OSPOD (od 1.9.2013). Nárok dle přepočtu je 14 pracovních úvazků.   V rámci projektu budou přijati 3 noví pracovníci OSPOD, kteří budou kompletně vybaveni potřebnou technikou tak, aby mohli kvalitně pracovat jak v terénu, tak v kanceláři.  


Noví i stávající pracovníci budou proškoleni a vzděláváni prostřednictvím akreditovaných kurzů a školení zaměřených na oblast sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň bude pro cílenější a lepší práci s klienty vybavena kancelářská místnost zároveň jako jednací místnost. Zde bude prostor jak pro zaměstnance, tak zde bude vyčleněný prostor pro klienty.  


Součástí projektu bude i aktualizace webových stránek města. Sem budou vkládány dokumenty a informace v takové formě, která je vhodná a srozumitelná klientům. Inovací na webových stránkách budou formuláře - vzory - což velmi usnadní a urychlí práci s klienty.    


Aktivity: 1. Doplnění stavu zaměstnanců OSPOD a jejich materiální vybavení 2. Profesní vzdělávání zaměstnanců 3. Aktualizace webových stránek města  


Cílovou skupinou projektu jsou orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Projekt jim přinese možnost zintenzivnit svůj výkon a zvýšit si svou odbornou způsobilost při práci s ohroženými skupinami.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace, konkrétně pracovníci OSPOD Kutná Hora.

Příjemce

 • Město Kutná Hora
 • IČ: 00236195
 • Sídlo:
  • Ulice: Havlíčkovo náměstí
  • Číslo popisné: 552
  • Městská část: Kutná Hora
  • Město: Kutná Hora
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 28401

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018