Zpět

Naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00093

Smyslem projektu je postupné naplňování standardů kvality v oblasti sociálně-právní ochrany, které jsou dány zákonem č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a jsou dále rozpracované vyhláškou č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Naplňování standardů povede ke zkvalitnění práce ve vztahu ke klientům a ochranu pracovníků před syndromem vyhoření. Také bude směřovat ke zvýšení informovanosti a odbornosti pracovníků a dále pak k zajištění potřebného pohodlí a bezpečí pro klienty, což povede k většímu uvolnění a rychlejšímu navázání důvěry s pracovníky SPO.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.

Příjemce

 • Město Hořovice
 • IČ: 00233242
 • Sídlo:
  • Ulice: Palackého náměstí
  • Číslo popisné: 2/2
  • Městská část: Hořovice
  • Město: Hořovice
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 26801

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018