Zpět

Nastavení a implementace sektorových expertních služeb TA ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00049

Činnost Technologické agentury České republiky (dále jen TA ČR) se postupně rozšiřuje. To klade stále větší nároky na zefektivnění jejích činností i na zajištění koordinace postupů a jednotné metodiky napříč celou TA ČR, a to jak interně, tak i ve vztahu k externím organizacím a osobám. Hlavním cílem projektu je tedy zefektivnit a zkvalitnit činnosti TA ČR (jako významného subjektu v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací), a to v oblasti poskytovaných odborných sektorových služeb.


Realizací projektu TA ČR přispívá k naplňování strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby" schválené Usnesením vlády č. 757/2007.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu tvoří zaměstnanci TA ČR, kterých se realizace projektu dotkne zčásti přímo a zčásti nepřímo. Sektorové služby zavedené na základě tohoto projektu budou mít pozitivní vliv také na další subjekty (např. externě spolupracující osoby) a v konečném důsledku na širokou veřejnost. Díky zefektivnění činnosti TA ČR bude zvýšena kvalita činností odborníků v rámci agentury, a tím dojde k lepší alokaci finančních prostředků v rámci veřejných soutěží vypisovaných Technologickou agenturou. Odborně vybrané projekty budou generovat kvalitní výstupy a výsledky (užitné vzory, patenty, SW a další) projektů, které přímo povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Příjemce

 • Technologická agentura ČR
 • IČ: 72050365
 • Sídlo:
  • Ulice: Evropská
  • Číslo popisné: 1692/37
  • Městská část: Dejvice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16000
 • http://www.tacr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018