Zpět

Nastavení jednotné politiky bezpečnosti v resortu MPSV

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00046

Projekt je zaměřen na optimalizaci procesů řízení bezpečnosti a v oblasti ochrany osobních údajů celého resortu MPSV a zpracování Jednotného systému řízení bezpečnosti, včetně implementačního plánu pro jeho zavedení.


Projekt bude zajišťovat řízení komplexní oblasti bezpečnosti:


-fyzická bezpečnost,


-kybernetická a informační bezpečnost,


-nakládání s utajovanými informacemi,


-ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení,


-personální bezpečnost,


-administrativní bezpečnost.


V úvodu projektu dojde k analyzování současného stavu v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany osobních údajů, kdy budou analyzovány vnitřní řídící dokumenty, systém řízení bezpečnosti a dojde k analýze rizik. Na základě zjištění identifikovaných v rámci analýz dojde k návrhu úprav stávajícího systému a vytvoření jednotných metodik v oblastech řízení bezpečnosti a ochrany osobních údajů. V návaznosti na úpravu systému bude proškolen personál resortu MPSV a budou vytvořeny 2 specializované pozice interních inspektorů, kteří zajistí efektivní uplatňování nastavovaných politik řízení bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Systém bude následně otestován v prostředí resortu a finálně implementován do jeho prostředí.


Zavedením systému řízení bezpečnosti a vytvoření jednotných metodik dojde k racionalizaci procedur, sjednocení a transparentnosti procesů v oblasti bezpečnosti, a k efektivnímu řízení a předcházení rizik v rámci resortu MPSV.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2014 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační; složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mpsv.cz/cs/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018