Zpět

Nastavení systematické práce OSPOD v Kroměříži

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D1.00007

Cílem projektu je nastavení systému a zkvalitnění výkonu sociálně-právní ochrany dětí zajišťované Městským úřadem v Kroměříži naplněním standardů kvality sociálně-právní ochrany.   Obsahem projektu je posílení personálního obsazení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu Kroměříž, profesní rozvoj pracovníků OSPOD formou vzdělávání a formou podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka - supervizora a zajištění materiálního a technického vybavení nově přijatých pracovníků, vytvoření vhodných prostor pro komunikaci s ohroženými dětmi a jejich rodinami (Hovorna). Obsahem projektu je také zkvalitnění systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na sociálně právní ochraně dětí.   Projekt přispěje k vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci OSPOD s rodinami a dětmi, ke zkvalitnění výkonu SPOD a k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany.   Projekt bude realizován na území ORP Kroměříž zkušeným realizačním týmem (RT) čítajícím 7 osob (z toho 4 nově přijatých sociálních pracovníků), který zajistí dosažení cíle projektu a naplnění monitorovacích indikátorů projektu.   Termín realizace projektu je 1.7.2014 - 31.8.2015

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří sociální pracovníci (SP) vykonávající činnosti ve smyslu ustanovení § 109 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnaní na Městském úřadě Kroměříž, vykonávající agendu SPOD. Uvedení SP působí v celém územním obvodu ORP Kroměříž. SP budou do projektu zapojeni v průběhu realizace všech jeho aktivit.

Příjemce

 • Město Kroměříž
 • IČ: 00287351
 • Sídlo:
  • Ulice: Velké náměstí
  • Číslo popisné: 115/1
  • Městská část: Kroměříž
  • Město: Kroměříž
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76701
 • http://www.mesto-kromeriz.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018