Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Neslyšící pracují, kde slyšící znakují

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D7.00010

Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti neslyšících absolventů středních škol v Královéhradeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji. Jedná se o největší mimopražské oblasti,kde neslyšící studují na středních školách a následně pak hledají pracovní uplatnění. Cílem projektu je motivovat zaměstnavatele v těchto  lokalitách k zaměstnávání neslyšících absolventů středních škol. 


Projekt přináší inovační řešení díky posílení aktivní role zaměstnavatelů a odbourání komunikační bariéry. V rámci projektu bude proškoleno 16 klíčových pracovníků u zaměstnavatelů v komunikaci s neslyšícími a v základech českého znakového jazyka. Školení klíčových pracovníků bude probíhat současně s adaptací neslyšícího zaměstnance na pracovišti a tito mu poskytnou přirozenou podporu. Další podporu bude neslyšícím poskytovat regionální poradce.


Budou vytvořeny vzdělávací materiály pro výuku základů znakového jazyka a video slovník českého znakového jazyka z oblasti pracovního prostředí.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Neslyšící uchazeči a zájemci o zaměstnání z řad absolventů středních škol v Královéhradeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji.

Příjemce

 • Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.
 • IČ: 28931106
 • Sídlo:
  • Ulice: Staňkovská
  • Číslo popisné: 378
  • Městská část: Hostavice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: Výzva na podporu sociálních inovací

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018