Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nestůj a pojď!

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00050

Projekt se bude realizovat v Karlovarském kraji ve třech regionech a to Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Příjemcem grantu je Karlovarský kraj. Projekt je realizován v partnerství Úřadu práce ČR, pobočka Karlovy Vary, nestátní neziskové organizace ANNA KK o. s. a Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska, o. s. Projekt též bude pracovat se dvěma spolupracujícími krajskými organizacemi a to s Integrovanou střední školou Cheb a Integrovanou střední školou technickoou  a ekonomickou Sokolov.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: 1. Uchazeči o zaměstnání se specifikací fyzické osoby do 25 let věku, absolventi SŠ a VŠ; 2. Zájemci o zaměstnání se specifikací žáci, učni, studenti posledních ročníků středních škol a středních odborných učilišť

Příjemce

 • Karlovarský kraj
 • IČ: 70891168
 • Sídlo:
  • Ulice: Závodní
  • Číslo popisné: 353/88
  • Městská část: Dvory
  • Město: Karlovy Vary
  • Kraj: Krajský úřad Karlovarského kraje
  • PSČ: 36006
 • http://www.zamestnanostkk.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018