Zpět

Net ZP - Síť péče o osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/B2.00011

Výstupem řady projektů realizovaných v předchozích výzvách OP LZZ v prioritě 5.1 Mezinárodní spolupráce je velká řada velmi kvalitních materiálů, které ale nemají srovnatelnou strukturu a jsou umístěny na různých webových stránkách, CD nosičích nebo ve formě tištěných brožur. K těmto materiálům se někdy jejich potenciální uživatelé obtížně dostávají. Jak ukázalo dotazníkové šetření mezi osobami z cílové skupiny, jsou informace týkající se všech otázek souvisejících se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nedostatečné, roztříštěné, neucelené a obtížně k nalezení. Výsledky šetření dokladují, že pouze necelá 3 % respondentů považují informace týkající se možností vstupu na trh práce pro OZP za komplexní a snadno dostupné, 43 % za nekompletní a s nutností je dohledávat, 51,5 % za minimální nebo vůbec žádné a 3 % nic o dané problematice nevědí.


Je tedy potřebné, aby inovativní materiály reflektující současné moderní směry, trendy a příklady dobré praxe převzaté ze zahraničí měly srovnatelnou strukturu a byly umístěny na jednom portálu vybaveném přehlednou navigací umožňující snadnou orientaci v těchto dokumentech. Kromě toho inovativní struktura portálu umožní přístup k těmto informacím i prostřednictvím mobilních telefonů všech operačních systémů, což je vysokou přidanou hodnotou daného uspořádání na rozdíl od běžných aplikací pro chytré telefony. Toto moderní technologické řešení navíc zajišťuje možnost dalšího rozvíjení portálu bez nároků na dodatečné financování mobilních aplikací.


Projekt předkládá naprosto jednoznačně inovativní komplexní náhled na problematiku osob s disabilitou a jejich přístup k pracovním příležitostem. Shromáždění informací založených na přenosu zkušeností z řady rozvinutých zemí týkajících se pracovního uplatnění a postihujících různé aspekty této problematiky - od faktické fyzické dostupnosti práce odvíjející se od modifikace domácího prostředí, přes plánování další profesní kariéry, možnosti pracovního uplatnění i v rámci pobytových zařízení, využívání alternativních úvazků, problematiku cestování až po edukace zaměstnavatelů - je samo o sobě inovativní. Přidáme-li intuitivní uspořádání a user friendly přístup k těmto informacím na portálu včetně on-line poradny pro uživatele máme v ruce účinný nástroj.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: - Osoby se zdravotním postižením ; - Nestátní neziskové organizace; - Ústřední orgány státní správy a jimi zřizované instituce; - Úřad práce ČR; - Výzkumné a vzdělávací instituce; - Zaměstnavatelé

Příjemce

 • ILA, s.r.o.
 • IČ: 61502260
 • Sídlo:
  • Ulice: Zubatého
  • Číslo popisné: 295/5
  • Městská část: Smíchov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15000
 • http://www.ila.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018