Zpět

No. 1 - specifické znalosti našich zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00175

Realizace projektu je nutná z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců, který s sebou nese větší náročnost rozvoje znalosti a dovednosti ze strany společnosti; jedná se zejména o oblasti specifických činností, které jsou hlavním předmětem výroby v naší společnosti a zaměstnanci se s nimi seznamují až bezprostředně v provozu. Projekt je určen pro cílovou skupinu v celkovém počtu 36 osob. Dle pracovního zařazení se jedná o konstruktéry, technology, mistry, programátory, dělníky a kontrolory. Realizací projektu chceme dosáhnout zvýšení především specifických i obecných znalostí/dovedností zapojených zaměstnanců, zvýšení adaptability zaměstnanců, podpory udržitelnosti pracovních míst, zvýšení kvality a efektivity práce a v konečném důsledku dosáhnout podpory ekonomického růstu společnosti a konkurenceschopnosti. Ke stanoveným cílům projektu dospějeme prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců v cílové skupině, kteří dohromady absolvují 16 kurzů, z toho 13 specifických a 3 obecné a získané znalosti budou dále předávat svým kolegům.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Celkem je do projektu zapojeno 36 zaměstnanců naší společnosti ze současného evidenčního počtu 148 zaměstnanců:; - 8 konstruktérů,; - 2 technologové,; - 6 mistrů,; - 4 programátoři,; - 10 dělníků,; - 6 kontrolorů.; ; Do projektu se zapojí celkem 19 % žen a 81 % mužů, z toho 11 % osob do 25 let, 75 % osob ve věku 26 - 49 let a 14 % osob starších 50 let. Do cílové skupiny byly tyto osoby zařazeny na základě pohovorů s jejich nadřízenými a rozhodnutí vedení společnosti, stejně tak byla zvolena témata jednotlivých kurzů. K zapojení se do projektu je cílová skupina motivována rozvojem jejich nepřenositelné odborné kvalifikace, zvýšením adaptability ve firmě a podporou udržitelnosti pracovního místa. Vzdělávací aktivity budeme uskutečňovat tak, aby účast jednotlivce byla možná bez většího omezení v pracovní oblasti. Zaměstnanci budou mít možnost v závěru kurzů vyjádřit se k jeho průběhu a přínosu tak, aby byla zajištěna maximální přínosnost školení.

Příjemce

 • Bilsing Automation Czech s.r.o.
 • IČ: 25737635
 • Sídlo:
  • Ulice: třída T. G. Masaryka
  • Číslo popisné: 1078
  • Městská část: Mladá Boleslav
  • Město: Mladá Boleslav
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 29301
 • http://www.bilsing.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018