Zpět

Nová cesta k integraci II.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00103

Projekt navazuje a vychází z úspěšně ukončeného projektu, který probíhal v období 06/2012-05/2014. Z něj přebírá cílovou skupinu a základní rámec kurzů, který rozšiřuje o nově nabyté zkušenosti.


Obsahem projektu je realizace aktivit pro osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody sociálně vyloučené nebo svým dosavadním způsobem života sociálním vyloučením ohrožené. Cílem je vést zapojené osoby k motivaci, aktivizaci a rozvoji, který umožní sociální začleňování, a podporou vytváření nových pracovních míst a zprostředkováním vhodného zaměstnání také k umístění na otevřeném trhu práce.


Účastníci projektu budou vzdělávání v sociálních a komunikačních dovednostech, v oblasti počítačové gramotnosti a specifických odborných znalostech podle potřeb a možností trhu práce. Zapojené osoby využijí bezplatného právního a dluhového poradenství. Samozřejmou součástí je zreálnění pohledu zapojených osob na možnosti uplatnění na trhu práce s využitím nástrojů pracovní diagnostiky. 


Celkem bude projektem podpořeno minimálně 27 osob, z kterých 6 najde uplatnění na trhu práce na nově vytvořených nebo uvolněných pracovních místech.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří 27 osob z Moravskoslezského kraje, které ukončily výkon trestu a vracejí se do běžného života nebo mají záznam v rejstříku trestů a jsou klienty střediska Probační a mediační služby (PMS) v Havířově nebo Karviné. CS jsou muži i ženy bez věkového omezení, rozhodující je místo trvalého pobytu v Moravskoslezském kraji, prioritně v okrese Karviná.

Příjemce

  • Akademie J. A. Komenského Karviná
  • IČ: 62331485
  • Sídlo:
    • Ulice: Mírová 1434
    • Město: Karviná - Nové Město 73506
  • http://www.proskolime.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018